Domarna nu klara till Nordia 2017

Två svenskar finns med i den jury som nu presenterats till Nordia 2017 i danska Vejle i slutet av oktober. Det är Bengt Bengtsson och Erik Hamberg som ska döma.

Juryn består av följande:

Jurypresident
Jørgen Jørgensen

Juryexpert:
Ivar Sundsbø

Jurysektrerare:
Morten Pieper

Domare:
Per Friis Mortensen
Bengt Bengtsson
Søren Juhl Hansen
Erik Hamberg
Bjørn Schøyen
Seija-Riitta Laakso
Lars Peter Svendsen
Jørgen Jørgensen
Gisli Geir Hardarson
Ebbe Eldrup
Chris King

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic