Drottningholm på FN-frimärke

FN gav den 5 maj ut en serie med sex frimärken med anknytning till Norden och ett av dem har ett svenskt motiv.

FN uppmärksammar världsarven och de sex märkena visar just världsarv i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Islaned.

Det sjätte motivet har också stark svensk anknytning, Struves meridianbåge. Det är en triangelkedja som sträcker sig från Hammerfest i Norge i norr till Ukrainas kust vid Svarta havet i söder, genom tio länder och med en längd på över 2.820 km.

Kedjan upprättades och användes av den tyskfödde ryske astronomen Friedrich Georg Wilhelm von Struve åren1816–1855, i hans projekt att mäta upp jordklotets rundning, för att fastslå jordklotets exakta form och storlek.

När den uppfördes genomkorsade kedjan endast två länder: Svensk-norska unionen och Tsarryssland. Den bestod av 258 trianglar och 265 mätpunkter. Kedjans första punkt är belägen i Tartu observatorium i nuvarande Estland, där Struve genomförde stora delar av sin forskning. 2005 skrevs kedjan in i UNESCO:s Världsarvslista.

Världsarvet består av 34 av de 265 ursprungliga mätpunkterna i kedjan, vilka markerades med borrhål, rösen, minnesplakat, järnkors eller obelisker.

I Sverige finns sju mätpunkter varav fyra är med i världsarvet. De är belägna i kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda.

Sverige gav för övrigt den 12 maj ut ett frimärke med Struves meridianbåge.

Här nedan följer de sex frimärken som FN gav ut den 5 maj 2011:

Posta en kommentar