E-handeln fortsätter att växa – även hos oss

E-handeln i Sverige ökade med 15 procent under 2018 och det gäller minst sagt även vår handelsplats Samlamera. Det finns inga tecken på en avmattning. Det framgår av Postnords rapport E-barometern Årsrapport 2018.
Ökningen innebär att e-handeln i Sverige omsätter 77 miljarder kronor, och motsvarar 9,8 procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Starkast tillväxt under helåret visade livsmedelsbranschen följt av möbler och heminredning samt sporthandeln.

Tyskland har blivit det land vi svenskar helst handlar ifrån, förutom svenska butiker, 28 procent av e-handelskonsumenterna handlar från Tyskland varje månad.

E-barometern publiceras en gång per kvartal och i dag kom den för sista kvartalet 2018. Den innehåller siffror över e-handelns omsättning och tillväxt tillsammans med undersökningar bland konsumenter och e-handelsföretag kring olika teman. E-barometern baseras på information som samlats in från svenska detaljhandelsföretag med försäljning över internet (både från kedjor och renodlade e-handelsföretag).

Rapporten baseras också på ett antal konsumentundersökningar som har genomförts med hjälp av Kantar Sifos webbpanel. Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18–79 år. Webbundersökningarna är representativa för de 95 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till internet.

Posta en kommentar