E-handeln spås öka med 16 procent i år

Detaljhandelns försäljning över internet spås öka med 16 procent under 2016, vilket innebär en ökning om åtta miljarder kronor. Det spår Postnord, HUI Research och Svensk Digital Handel.

Intresset för den svenska e-handeln i år kommer att stärkas av kedjornas fortsatta satsningar på omnikanal, mobiltelefonens allt viktigare roll i köpprocessen och en svag krona som väntas hålla kvar konsumtion inom landet.

Allt fler detaljhandelsföretag satsar på att möta kunderna i flera kanaler och jobbar för en mer sömlös handel. Drygt 60 procent av detaljhandelsföretagen har idag försäljning i flera kanaler och andelen spås öka. Kedjorna satsar allt mer på sina digitala kontaktytor samtidigt som de renodlade nätaktörerna utvecklar sitt erbjudande och vässar sina digitala strategier.

Mobiltelefonen väntas komma allt mer i fokus bland svenska konsumenter när fler aktörer mobilanpassar sig och underlättar köp via mobilen. Konverteringen i mobiltelefonerna ökar och under 2015 handlade cirka fyra av tio nätkonsumenter varor via sin mobiltelefon. Denna siffra kommer att stiga under året och göra köpet ännu mindre beroende av tid och plats.

– Svenska konsumenter efterfrågar enkelhet och valmöjligheter i sin köpprocess. De vill handla vid tidpunkter som passar dem och i de kanaler som är relevanta för ögonblicket. Detta ställer högre krav på företagen att leverera smidiga lösningar på kundens initiativ, säger Carin Blom, detaljhandelsanalytiker på Postnord.

Den totala detaljhandelsförsäljningen spås öka med 4,0 procent under 2016. Prognosen för e-handeln om 16 procent innebär att e-handeln under 2016 kommer att stå för drygt 30 procent av den totala tillväxten i handeln. Detta skulle i sin tur innebära att e-handeln kommer att stå för närmare åtta procent av den totala försäljningen i handeln.

Posta en kommentar