Eslövia 2021 flyttas

Planeringskommittén hade idag ett möte där förutsättningarna för Eslövia 2021 diskuterades. Efter kontakt med Eslövs kommun beslutade man sig att flytta utställningen till 5-7 november 2021.

ESLÖVIA 2021 är en nationell och regional frimärks- och vykortsutställning som arrangeras av Eslövs Frimärks- & Vykortsklubb i samverkan med andra skånska föreningar inom Sveriges Filatelistförbund.

Utställningen skulle ägt rum i augusti 2021. Med hänsyn till rådande pandemi har man beslutat att flytta fram datumet till den 5-7 november 2021. Anmälningstiden öppnas åter upp för nya utställare fram till den 20 augusti.

Läs mer…

Posta en kommentar