Estex 2018

estex-2018-logo-170830

Här finns de svenska resultaten (länk 180714)

Åtta svenska exponat till Estex

Följande svenska exponat har antagits till Estet 2018 som genomförs i Tallinn från fredagen den 13 till söndagen den 15 juli 2018. Utställningen har fått FEPA-godkännande.

  • Kristoffer Barkenfelt Flags of the world 2.10. Ungdom
  • Tobias Staf Winter Olympics 2.10. Ungdom
  • Mats Söderberg Estonians outside Estonia 1944–1991 2.2. Posthistoria
  • Richard Bodin Swedish Militaries ja volunteers in War, Campaigns or in actice service abroad 1543–1905 2.2. Posthistoria
  • Staffan Ferdén ”Carte Postale” … The postcard as mean of communication over time, from Sweden to abroad during the first period 1872–1939 2.2. Posthistoria
  • Bengt-Göran Österdahl The History of Chemistry 2.5. Motiv
  • Mats Söderberg Wine – for Meals and Pleasure 2.6. Open
  • Margareta von Bahr The Importance of Lace 2.6. Open

 

Inbjudan till Estex 2018

IEPS – The International Estonian Philatelic Society – den estniska motsvarigheten till Sveriges Filatelist-Förbund – inbjuder svenska utställare att delta i Estex 2018. Det är första gången sedan 1993 som en större internationell frimärks- och vykortsutställning genomförs i Estland.

Syftena med  Estex 2018 är
– att uppmärksamma Republiken Estlands 100-årsjubileum
– att fira att det är 100 år sedan de första estniska frimärken gavs ut
– att utöka de filatelistiska kontakterna och det filatelistiska samarbetet runt Östersjön

Estex 2018 genomförs i Tallinn från fredagen den 13 till söndagen den 15 juli 2018. Utställningen har fått FEPA-godkännande.

Specialreglementet för utställningen finns tillgängligt på utställningens officiella hemsida – för närvarande  på engelska (www.estex2018.eu , Exhibition – Regulations)

Anmälningsblankett, som ska fyllas i på hemsidan och därefter skrivas ut finns på hemsidan under Exhibition – Application. Blanketten är skapad för elektronisk hantering. Därför saknas rad för namnteckning.

Specialreglementet redovisar alla väsentliga allmänna bestämmelser för deltagande i utställningen.

För svenska utställare gäller dessutom följande:
– Anmälan, tillsammans med titelsida/plan och eventuell synopsis ska ha kommit den svenska kommissarien tillhanda senast den 1 februari 2018. Den ska skickas med vanlig post och signeras längst ner i högra hörnet som vidimering att man accepterar förevarande reglementen.
– Exponat, anmälningsblankett och eventuell synopsis ska vara utformade på engelska eller tyska
– Utöver ramavgift/avgift för litteraturexponat tillkommer en utställaravgift om 600 kronor.
– Antagna exponat ska vara försäkrade enligt svenska regler.

Kontaktuppgifter till svensk kommissarie
Mats Söderberg
Ellagårdsvägen 135
187 45 Täby
070–733 04 80
mats.soderberg@mbox302.swipnet.se