Fackförbund: Utredning om posthanteringen viktig

När regeringen genom Anders Ygeman aviserar att man ska utreda postlagstiftningen, så bör man också ta tag i frågan om att garantera närvaron i hela landet. Det menar fackförbundet ST, som efterlyser att staten åter tar ett större ansvar för Postnords förmåga att leverera tjänster till alla invånare, oavsett var man bor.

– Det är mycket positivt att man tänker utreda den här frågan i vår. Som jag ser det behövs en ny postlagstiftning för att kunna parera volymminskningar i brevverksamheten. Ju fortare politikerna agerar, desto bättre för våra medlemmar och för Postnords framtid, säger Theresia Dissel, ordförande för fackförbundet ST inom Postnord.

Fackförbundet ST har sedan tidigare uppmärksammat hur staten finns representerad på allt färre platser ute i landet.

– Vi ser att den statliga närvaron runt om i landet minskar, vilket är mycket olyckligt. I det perspektivet är det viktigt att regeringen agerar så att Postnord kan fortsätta verka på mindre orter och i glesbygd, säger Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST.

Bakgrunden till utredningen är att Postnord på olika sätt försöker få bort förväntade storförluster. Det vill man bland annat göra genom att dela ut brev varannan dag i ställe för som nu varje. Brevmängderna har minskat kraftigt och den trenden väntas fortsätta.
Postnord riskerar helt enkelt miljardförluster om inte postlagen ses över.

Posta en kommentar