Falu Filatelist- och Vykortsförening 100 år

Föreningen grundades den 6 november 1920 med namnet Dalarnes Fialtelistförening. Sammankallande var Landsfiskal Karl Stål som även valdes till ordförande. Årsavgiften sattes till 3 kr och antalet medlemmar var 16 st. De första beslutet som togs var att köpa in frimärkskatalog.

Klipp ur Dalpilen den 9/11 1920

Dalarnes Filatelistförening
Föreningen grundades den 6 november 1920 med namnet Dalarnes Fialtelistförening. Sammankallande var Landsfiskal Karl Stål som även valdes till ordförande. Årsavgiften sattes till 3 kr och antalet medlemmar var 16 st. De första beslutet som togs var att köpa in frimärkskatalog.

Mötena avhölls på lördagar på stadshotellet i Falun eller annan restaurang med paus för supé. Denna mötestradition höll i sig ända till 1958 då man beslutade att hålla möten utan supé för att sänka kostnaderna och försöka locka fler medlemmar.

På decembermötet 1921 hölls det första gratislotteriet, en tradition som gäller än idag. Priserna på det första gratislotteriet var 17 öre liggande lejon och Norge 2 sk. Enligt årsberättelsen 1922 så var antalet medlemmar 29 st, en nivå på ca 30 st som höll i sig fram till början på 60-talet då en ökning skedde. Samarbete med Gävle, som startade en förening 1922, inleddes och medlemmarna besökte varandras möten under de kommande åren.

1925 ordnades ett speciellt möte på Grycksbo pappersbruk, medlemmarna fick plocka fritt bland 33 ton postanvisningar som bruket inköpt av Kungliga Postverket. Upprepades 1927. Våravslutning på turisthotellet i Rättvik skedde ett antal år med inbjudna från Gävle, Västerås och Östersund. Kostnaden 1930 var 10 kr för middag, logi och frukost.

Ordföranden kamrer Palmér som valdes 1922 var uppenbarligen en mycket driven filatelist med omfattande samlingar som ofta förevisade på mötena, tex nyanssamling 17 öre lejon, 99 st. Han deltog även i en kommitté som bildades 1924 för att ta fram en handbok över Sveriges Frankotecken.

Mötesdagarna flyttades från lördag till tisdag 1943 samt att deltagande i supén inte var obligatorisk för mötesdeltagarna. Årsavgiften höjdes från 3 till 5 kr 1944 samt att föreningen deltog i Frimärkets Dag för första gången.
Från början av 50-talet startade samarbete med den relativt nystartade föreningen i Borlänge.

Verksamheten fram till slutet av 50-talet präglades av att det var en relativt liten men sammansvetsad krets av herrar med relativ god ekonomi som ingick i föreningen. Kunnigheten inom filatelin var god, man visade sina samlingar och diskuterade. Flera initiativ gjordes för att vitalisera mötena, teman, inbjudna föreläsare, etc De allra flesta möten avslutades med supé och ibland nachspiel till sena timmen. Dom hade nog ganska trevligt. Det komponerades även en bordsvisa att sjungas på mötena.

Vi samlats att titta på märken i da
Filateli filatela
Det är ju en hobby som gör oss så gla
Filateli hurra!
När treskilling banko vi köpa kontant
Och metervis bandmärken lika galant
Vi höja vårt glas och en pärla vi ta
Och sjunga ett kraftigt HURRA!
Melodi: Turalerivalsen av Evert Taube.

På årsmötet 1958 beslutades att ändra namn till Falu Filatelistförening då det började bli många föreningar i Dalarna. Ävenså beslutade man att flytta mötesverksamheten från restauranglokaler till Kristinegården, detta för att förbilliga sammankomsterna.
40-årsjubileet firades med en utställning i en bokhandels skyltfönster samt med föredrag på ett månadsmöte.
På årsmötet 1962 noterades att medlemsantalet ökat till drygt 50 samt att juniorer nämns för första gången.
Under 1965 fick föreningen 2 st kvinnor som medlemmar, de första sen starten då en fröken Johansson ingick i den första styrelsen.
Ungdomsavdelning med särskilda möten startades 1968, medlemsantalet steg till drygt 80.

1970 firades föreningens 50-årsjubileum med en omfattande utställning på Dalarnas museum. Den pågick i en hel vecka och en jubileumsstämpel var framtagen. Under 70-talet utvecklades verksamheten till att försöka locka fler ungdomar samtidigt som förnyelse av mötena gjordes med frågesporter, cirkulationer, mm.

Samarbetet med föreningarna i Dalarna, Gästrikland och Västmanland fördjupades, föreningarna turades om att arrangera gemensamma möten. Det utvecklades till Bergslagsträffen där föreningarna arrangerade stora frimärksauktioner två gånger per år. Vårarrangemanget lades i Lindesberg och höstarrangemanget vandrade runt bland övriga föreningar.
1980 hade föreningen sitt högsta medlemsantal, 120 st.

1989 bildade man också en speciell klubb för frimärkssamlande ungdomar. Koppartecknet hette den och under 10 år hade den under Ulla Nyholms ledning en livaktig verksamhet där ungdomarna lärde sig mycket om frimärken och utställningar. Flera av medlemmarna hade fina framgångar med sina utställningar både nationellt och internationellt.

Samma år beslutades också att föreningen skall ansluta sig till SFF, en fråga som varit uppe till diskussion ända sen starten av föreningen.

2008 bytte föreningen åter namn. Idag heter den Falu Filatelist- och Vykortsförening.

Cirkulationsverksamheten som en gång var omfattande har mer och mer ersatts av inköp via nätet, så denna verksamhet har idag upphört. Verksamheten består idag huvudsakligen av månadsmöten, andra måndagen i månaden från september till maj, med auktioner och fika. Gratislotteri är en tradition som består.
Vi arrangerar årligen Frimärkets Dag och ordnar en gång per år ”Öppet Hus” dit vi bjuder in allmänheten för att få veta mer om frimärkssamlande. Vid både Frimärkets Dag och ”Öppet Hus” erbjuder vi även allmänheten hjälp med att få frimärkssamlingar gratis värderade.

Föreningen har idag 40-talet medlemmar med Lars-Erik Måg som ordförande.

Kommentar
Alla mötesprotokoll med undantag av några från 20-talet finns bevarade, vilket har gjort det intressant att kunna följa utvecklingen av föreningen. Speciellt att protokollet från första mötet finns kvar i original.

Posta en kommentar