Falu Filatelist- och Vykortsförening

Falu Filatelist- och Vykortsförening har beslutat att ställa in mötena under kvartal 2 2021.

Se lite historik på denna länk (pdf)

  Vi träffas i Nybrokyrkan klockan 19.00

SMU-ingången från Nybrogatan.

Kontakt: Lars-Erik Måg lars-erik.maag@telia.com 070–287 78 04

Information om våra möten

Vi har alltid en auktion  med cirka 100 objekt på varje möte, i november har vi cirka 200 objekt (storauktion).

Det går bara att bjuda på objekten på plats på mötet och med kontant betalning.

Auktionslistan kan erhållas på e-post, kontakta agne.nyberg@telia.com.

Även icke medlemmar är hjärtligt välkomna att delta på våra möten och bjuda på auktionerna.

Gratislotteri är också en del av varje möte, liksom kaffe och bullar.

Styrelsen

  • Ordförande: Lars-Erik Måg
  • Vice ordförande:  Lennart Karlström
  • Sekreterare: Agne Nyberg
  • Kassör: Anders Berger
  • Ledamot: Ulf Jansson