Falu Filatelist- och Vykortsförening

Öppet Hus lördagen den 22 februari kl. 11–15

Plats: Nybrokyrkan, SMU-ingången från Nybrogatan.
• Information om vår förening.
• Värdering av samlingar.
• Tips och råd hur man kan avyttra samlingar.
• Försäljning från klubbens samlingar.
Vi bjuder på fika!
Välkomna!

Vårens möten 2020

På grund av coronaviruset och risk för smitta så har styrelsen för Falu Filatelist och Vykortsförening beslutat att ställa in de två möten som är kvar under våren. Vi får avvakta läget och hoppas att vi kan återkomma med nya friska tag till hösten.

  • 13/1
  • 10/2
  • 9/3  (årsmöte)
  • 6/4 INSTÄLLT
  • 11/5 INSTÄLLT

Vi träffas i Nybrokyrkan klockan 19.00
SMU-ingången från Nybrogatan.

Kontakt: Lars-Erik Måg lars-erik.maag@telia.com 070–287 78 04

Information om våra möten

Vi har alltid en auktion  med cirka 100 objekt på varje möte, i november har vi cirka 200 objekt (storauktion).

Det går bara att bjuda på objekten på plats på mötet och med kontant betalning.

Auktionslistan kan erhållas på e-post, kontakta agne.nyberg@telia.com.

Även icke medlemmar är hjärtligt välkomna att delta på våra möten och bjuda på auktionerna.

Gratislotteri är också en del av varje möte, liksom kaffe och bullar.

Styrelsen

  • Ordförande: Lars-Erik Måg
  • Vice ordförande:  Lennart Karlström
  • Sekreterare: Agne Nyberg
  • Kassör: Anders Berger
  • Ledamot: Ulf Jansson
Drivs av Wordpress, av Cynatic