Falu Filatelist- och Vykortsförening

Möten 2022

Ordinarie månadsmöten med auktion.

10/1 – inställd pga Covid

14/2 – 

26/2   Öppet hus kl 10-14. Information om vår verksamhet, rådgivning samt värdering.

14/3    Årsmöte

11/4

9/5

  Vi träffas i Nybrokyrkan klockan 19.00

SMU-ingången från Nybrogatan.

Kontakt: Agne Nyberg agne.nyberg@outlook.com  070 -513 54 93
Lars-Erik Måg lars-erik.maag@telia.com 070 287 78 04

Information om våra möten

Vi har alltid en auktion  med cirka 100 objekt på varje möte, i november har vi cirka 200 objekt (storauktion).

Det går bara att bjuda på objekten på plats på mötet och med kontant betalning eller Swish.

Auktionslistan kan erhållas på e-post, kontakta: agne.nyberg@outlook.com

Även icke medlemmar är hjärtligt välkomna att delta på våra möten och bjuda på auktionerna.

Gratislotteri är också en del av varje möte, liksom kaffe och bullar.

Styrelsen

  • Ordförande: Lars-Erik Måg
  • Vice ordförande:  Lennart Karlström
  • Sekreterare: Agne Nyberg
  • Kassör: Anders Berger
  • Ledamot: Ulf Jansson

Falu Filatelist- och Vykortsförening 100 år 

Föreningen fyllde 100 år den 6/11 2020.

• Se lite historik på denna länk (pdf)