Fantastiska framgångar vid LONDON 2022

London 2022 var ursprungligen planerad att genomföras 2020, precis efter att pandemin slagit till med full kraft i Europa. Utställningen sköts då upp till nu i februari 2022 och det var verkligen en fantastisk utställning att vara med på.

London 2022 var ursprungligen planerad att genomföras 2020, precis efter att pandemin slagit till med full kraft i Europa. Utställningen sköts då upp till nu i februari 2022 och det var verkligen en fantastisk utställning att vara med på.

Förutom FEPA-utställningen NOTOS 2021 i Grekland i höstas var detta den första internationella utställningen på två år.

Sverige deltog framgångsrikt med 12 exponat och 4 litteraturexponat vilket resulterade i 5 stora guld, 6 guld, 3 stora vermeil och 1 vermeil.

Utöver detta var Jan-Olof Ljungh kandidat till utställningens internationella Grand Prix. Vi den öppna rösträkningen framkom det att Jan-Olof inte vann denna gång, men det kommer fler tillfällen.

Jan-Olof Ljungh och Per Bunnstad tilldelades också var sitt specialpris.

Poäng- och medaljutdelningen blev enligt följande:

Kommissarieuppdraget påbörjades redan 2019 så det är skönt att allt nu är i hamn. Detta var i huvudsak möjligt beroende på den fantastiska insats som utställningsledningen och alla frivilliga utförde på plats i London.

Ett stort tack från mig som kommissarie till alla er utställare som hjälpte mig så att min hantering blev enkel och säker.

Jan Berg

Posta en kommentar