Färöiskt 40-årsjubileum

Färöarna gav den 1 april ut ett par frimärken med anknytning till att man hade blivit ett ”eget” frimärksland.

Den 1 april 1976 blev danska postens avdelning på Färöarna formellt överfört till det färöiska landsstyret. Det fick namnet Postverk Føroya och den danska signaltrumpeten på logotypen blev ersatt med ett ”vädderhorn”. Den karakteristiska röda postlådan blev utbytt mot en blå sådan.

Numera kallar sig posten på Färöarna för Posta Faroe Islands. 

Utgivningsdatum: 2016–04–01
Design: Edward Fuglø
Valörer: 9.00 och 17.00 danska kronor
Frimärkets storlek: 34,7 x 46,33 mm
Souvenirarkets storlek: 86 x 84 mm
Tryckmetod: Offset
Tryckeri: Cartor Security Printing i Frankrike

Posta en kommentar