Fem nya svenska FDC

Den 25 mars kom fem  nya svenska förstadagsbrev, så kallade FDC.

Att ge ut förstadagsbrev är en tradition i Sverige och de flesta länder. Det handlar alltså om att stämpla nya frimärken på utgivningsdagen.
Svenska frimärken hör till världens vackraste och många som inte är frimärkssamlare samlar ändå just förstadagsbrev. Förutom frimärkena får man också ett kuvert med en konstnärligt utformad vinjett.
Förstadagsbreven från den 24 mars är fem till antalet, alltså lika många som antalet frimärksutgåvor som presenterades den dagen.

Posta en kommentar