Filatelisterna i Skara valde ny ordförande

 Bengt Weidow valdes till ordförande när Skara Filatelistförening hade årsmöte. Han efterträder Gösta Karlsson, som lett föreningen i åtta år. Hans företrädare var då för övrigt just Weidow, som då varit ordförande under fem år.
Till styrelse för år 2019 valdes: Bengt Weidow, Thomas Edström, Gösta Karlsson, Jan-Olof Jansson och Kenneth Wilenius. Suppleanter: Göran Ivarsson och Sten Björkblom. Revisor: Sven-Olof Ask.

Nils Julin stod för kvällens program. Han berättade om järnvägsposten på den smalspåriga tiden.

Vid kvällens auktion såldes 50 objekt för drygt 2.000 kronor.

Under kvällen överlämnades två guldmedaljer från Sveriges Filatelistförbund för 50-årigt medlemskap. Dessa fick Alf Andersson och Jan-Olof Jansson. Thomas Edström fick en guldnål för 25 år i förbundet.

Posta en kommentar