Filatelistisk raritet presenteras

På måndag den 21 februari utlovas en unik presentation i Köpenhamn. Det är Fakes, Forgeries & Experts Journal som bjuder in till pressträff med anledning av en stor filatelistisk nyhet.– Nyheten är en sensationell frimärksraritet som vi väljer att hålla hemlig tills dagen för presentationen men det är ett av de förnämsta objekten inom dansk filateli och det har ett försäkringsvärde på fem miljoner danska kronor, berättar Claes Arnrup, styrelseordförande i Postiljonen AB och utgivare av FFE.

Objektet kommer att visas upp och ett kort föredrag kommer att hållas.

Objektet omtalas för första gången i det nya numret av Fakes, Forgeries & Experts Journal som är en årlig bok med expertartiklar inom det filatelistiska området. Det nya numret av FFE kommer även det att presenteras på träffen.

Medverkande vid pressträffen är förutom Claes Arnrup Knud Mohr, som är redaktör för FFE och hedersordförande i F.I.P. – Fédération Internationale de Philatélie – och Carl Aage Møller, expert och ordförande i A.I.E.P. – International association of philatelic experts.

I kommande nummer av FPE utlovas en världsnyhet.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic