Finansiering för posttjänster utreds

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning där syftet är att klargöra hur den samhällsomfattande posttjänsten ska finansieras när den inte längre kan vara fullt ut självfinansierad.

De ändrade kommunikationsmönster som användningen av ny teknik leder till innebär förändrade förutsättningar och villkor för människor, företag och offentliga institutioner.

Sedan 2000 har den totala brevvolymen på den svenska marknaden minskat med 47,3 procent. Det gör att förutsättningarna på postmarknaden kommer att fortsätta förändras i snabb takt. Detta leder till att förutsättningarna för att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst påverkas.

Regeringen tillsätter därför en utredning som ska titta på vilka konkreta tjänster som bör ingå i en samhällsomfattande posttjänst och hur den kan finansieras när den inte längre fullt ut kan vara självfinansierad.

Till särskild utredare har regeringen utsett rådsdirektör Britt Bohlin

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023.

Britt Bohlin ska utreda finansieringen för postverksamheten. Arkivbild

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Jörgen Johansson skriver:

    Något underligt direktiv till denna utredning, där man redan från början antyder att finansiering ska ske genom skatter, avgifter etcetera. Det rimliga måste vara att sänka kostnaderna. Då blir det uppenbart att Postnord inte kan hålla på att dela ut post till folk i hemmen, utan det rimliga är att papperspost hanteras på samma sätt som paket, det vill säga. man hämtar själv hos ombud. I konsekvensens namn då också utan avisering. Nu introduceras ju paketboxar även av Postnord. DHL har haft det så ett tag, Schenker vet ej. Som mottagare vore ju den perfekta lösningen att jag hade en enda box som gemensam leveranspunkt för samtliga fysiska försändelser, brev, paket, vad som helst oavsett distributör. Själv har jag i många år betalat dyra pengar för en boxadress hos Postnord, har passat mig perfekt. Vill bara ha post en gång per vecka, torr och inte skadad av brevbärare och tidningsbud. Egentligen borde postbox vara billigare än hembärning, fast Posten och Postnord har ju alltid varit trevliga i kontakterna, men fyrkantiga i administrationen…