Flera reglementen uppdaterade

En rad reglementen inom utställningsverksamheten har reviderats under året.

Det handlar alltså om mindre regeländringar i olika klasser samt när det gäller priser med mera.

För utställare och andra intresserade finns nu förnyad information. Det som är uppdaterat är noterat med (180821)

Läs mer på sidan för reglementen (länk)

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic