Flyttfåglar på fina frimärken

Den 9 maj ger Posti ut frimärksserien Arktika med den legendariske grafikern Erik Bruuns bilder på flyttfåglar. I den ingår såväl miniatyrark som ark med frimärken för 0,10 och 0,20 euro.

Erik Bruuns skickliga penna syns i tre olika frimärksutgåvor. I miniatyrarket Arktika presenteras flyttfåglar som häckar i Norden. Arktika syftar på flytten som företas av fåglar som häckar i de arktiska områdena. Fågelskådare längs Finska vikens kust följer flytten i synnerhet på våren.

Miniatyrarket innehåller två inrikes fixvärdemärken samt mervärdesmärken på 0,10 och 0,20 euro. Av båda mervärdesmärkena utges dessutom separata ark med femton frimärken.

Bland flyttfåglarna har två andfåglar och gåsfåglar valts ut till frimärkena: På frimärket värt 0,10 euro syns en alfågel som klassas som en hotad art. På frimärket värt 0,20 euro syns en svärta som klassas som starkt hotad. Man förmodar att klimatförändringens inverkan på fåglarnas föda har fått produktionen av ungar att rasa.

På de inrikes fixvärdemärkena (1,30 euro/styck) syns i maj prutgås och vitkindad gås, som flyttat till Norden i stora skaror. Den vitkindade gåsen är välbekant eftersom den numera häckar även i södra Finland.

91-årige Erik Bruun är fortfarande en aktiv konstnär. Förra året illustrerade han kantarell-frimärket i Postis frimärkshäfte Matsvampar och frimärket Fjädern värt 0,50 euro.

Uppdaterad valör
Den 26 februari 2016 publicerades När tankarna får vingar -frimärket med illustration av postkortskonstnären Jaana Aalto, som är känd för sina naturmotiv. Frimärket har uppdaterats till nuvarande porto, och det har funnits till försäljning sedan den 11 mars 2017. För adresser och övriga brevförsändelser som väger högst 100 gram och som skickas inom Finland behövs ett frimärke med valören 2,00 euro.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic