Förbundet arrangerar ett jubileumslotteri

Sveriges Filatelist-Förbund firar 125 år med ett jubileumslotteri och ber om ditt stöd
Med anledning av förbundets jubileum kommer vi under hösten att genomföra ett riksomfattande lotteri. Formen blir skraplotter á 25 kronor. Fördelen med skraplotter är att man ser direkt att man vunnit. Ett tiotal högvinster kommer dock att fördelas vid en särskild dragning i slutet av året.

Ett lotteri kräver attraktiva vinster! För att nå en bredare krets kommer merparten av vinsterna att vara icke-filatelistiska objekt. Men eftersom lotteriet blir riksomfattande måste vinsterna vara enkla att distribuera, vilket utesluter ömtåliga, tunga eller skrymmande objekt.

Vill du eller din förening stödja förbundet?
– Ett bra sätt är att hjälpa oss i höst med lottförsäljningen. Föreningar anslutna eller associerade till förbundet kommer att erbjudas lotter för försäljning och får då provision 5 kr per lott. Information om hur föreningen rekvirerar lotter kommer senare. Förutom via föreningar kommer lotter att säljas vid utställningar, samlarträffar och andra lämpliga tillfällen.

– Ett just nu angeläget sätt att stödja förbundet är att hjälpa oss med vinster. Det kan vara saker som du eller din förening vill skänka, eller kanske tigga av lokala företag och organisationer, eller helt enkelt ett belopp som vi kan köpa vinster för. Sänd ditt bidrag till förbundets kansli senast 15 juni 2011 eller sätt in ditt bidrag på SFF, Box 91, 568 22 Skillingaryd på plusgiro 19 89 03 –7. Märk brevet eller inbetalningen ”Lotteri”.

Alla bidrag emottages med tacksamhet!

Hans-Uno Hansson, förbundsstyrelsen
Börje Mårtensson, projektledare för jubileumslotteriet

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Lars Haagen skriver:

    Verkar lite tungarbetat. Om vi säljer lotter vid ex vår samlarmarknad, skall vi då ta namn och adress på eventuella vinnare och senare leverera vinsterna? Och högvinsterna? Tror det blir svårsålt med det systemet.
    Lasse