Förfalskningar vid årsmöte med SSPD

Riksföreningen SSPD höll sitt årsmöte den 19 april. Staffan Karlsson valdes till ordförande ännu ett år.

Styrelsen ser ut så här:
Ordförande: Staffan Karlsson
Sekreterare: Giselher Naglitsch
Kassör: Leif Ruud
Klubbmästare: Jan-Olov Edling
Övriga styrelseledamöter: Per Gustafson och Tomas Karlsson

Efter årsmötet var temat falskt och manipulerat material.

• Läs mer på http://sspd.se/

Posta en kommentar