Förlust på 167 miljoner för Postnord

Postnord noterar ett resultat om -167 miljoner kronor för årets första kvartal mot + 16 miljoner motsvarande tid 2017. Bland orsakerna anges påskens placering i tid och den stora konkurrensen inom logistiken.

Detta kan man utläsa ur bolagets delårsrapport. Postnords vd Håkan Ericsson noterar i rapporten att försämringen även beror på minskade intäkter från brevverksamheten som inte fullt ut kunnat kompenseras på kostnadssidan. Det är bland annat en följd av förseningen av neddragning i bemanningen i Danmark och extra kostnader för att upprätthålla kvaliteten i Sverige.

Postnord har före EU-godkännande av finansieringen av en omställning i Danmark merkostnader på omkring 30 miljoner kronor per månad. Detta då neddragningar i bemanningen inte kan genomföras enligt plan, heter det vidare.

– Kvartalet har dominerats av fortsatt arbete med den danska omställningen och genomförande av det nya uppdraget från Tullverket i Sverige, att ta ut moms från första kronan. Samtidigt pågår arbetet med att anpassa det svenska brevsystemet till den nya postregleringen som gäller från och med årsskiftet, där den största förändringen är att övernattbefordran för frimärkta brev har ersatts av ett krav på två dagars leverans för 95 procent av alla portoförsändelser, säger Håkan Ericsson.

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Kjell Randehed skriver:

    För att citera Katja Katis Ekman: Säg en enda sak som blivit bättre av att privatiseras.

Drivs av Wordpress, av Cynatic