Fortsatt tufft för Postnord

Dagens Nyheter berättar att Postnord har det fortsatt tufft ekonomiskt och det kan bli värre trots de stora åtgärder som satts in. Orsaken är förväntade kraftigt minskade brevvolymer även i Sverige, kanske liknande som det varit i Danmark.

– En hemlig och hittills okänd rapport som beställts av svenska regeringen visar att Postnord riskerar konkurs om inte staten ingriper, skriver Jonas Fröberg i DN.

– Drar vi ut trendlinjen och inte gör något pratar vi om miljardförluster i brevverksamheten om några år i Sverige, säger Postnords vd Annemarie Gardshol i en intervju med DN.

– Om vi skattebetalare – staten – fullt ut kompenserar för alla brevbärarlinjer som marknaden ser som olönsamma men finns i samhällsuppdraget beräknas Postnord gå med vinst, noteras i DN.

I den hittills hemlig rapporten nämns att marknadsvärdet då kan bli 35 miljarder kronor.

Med andra ord kan Postnord nå lönsamhet men då krävs ökad statlig subvention.

Posta en kommentar