Från FEPA -kongressen i Kroatien

Den europeiska organisationen FEPA har kongress varje år och i år hölls kongressen den 16 april i ”Europas Miami” (citat från arrangörslandets filatelipresident, Ivan Libric) nämligen den kroatiska turistorten Opatija.

FEPA-kongressen i Opatija var min  femte kongress som svensk delegat, kontinuiteten i representationen är viktig eftersom kongresserna behandlar frågor som främst rör utställningsverksamhet och till den angränsande områden.

President i FEPA är dansken Jörgen Jörgensen (2009), en erfaren filatelist och samlare samt en god organisatör och ledare för de europeiska filateliorganisationerna i ett skede där utmaningarna att ena de europeiska ländernas spretande viljor är … just en utmaning.

Spretande viljor är bara en faktor som är en utmaning, dessutom brukar länderna från Europa inte vara lojala mot de beslut FEPA tar avseende hur vid ska påverka och agera inom den internationella filatelin i FIP .

När FEPA på förhand försöker ena Europas 42 länder (42 röster) mot bakgrund av att 42 röster av totalt 92 inom FIP skulle kunna vara en mäktig kraft, så spricker detta när det kommer till ”realpolitik” inom FIP.

Vid kongressen i Kroatien markerade FEPA-styrelsen och dess president Jörgen Jörgensen en tydlig vilja att på sikt försöka ena Europa att föra en mer konstruktiv ”filatelipolitik” i den internationella kretsen. Ett första försök kommer nu att göras genom att vitalisera de gemensamma statuterna (stadgarna) för FEPA och det andra försöket kommer att göras att inom Europa försöka enas om gemensamma kandidater för valen 2012 till FIP:s kommissioner (arbetsgrupper för all utställningsfilateli).

I det senare fallet kommer Sverige att spela en framträdande roll, eftersom flera svenskar är med i styrelserna för dessa kommissioner och två av oss, Bengt Bengtsson samt undertecknad, kommer att ställa upp till ordförandeval till två av kommissionerna.

Sverige har de senaste åren positionerat sig som ett av de främsta länderna i internationell filateli, något som våra internationella utställarframgångar ligger bakom. För att bevaka den positionen är den internationella representationen viktig och till och med helt avgörande i många fall.

Inom internationella organisationer (i alla sammanhang) bedrivs ett maktspel som många gånger faller långt bortanför det vi i Sverige efterlever som demokrati. Är man för naiv i sådana sammanhang, ja då blir man lätt bortdribblad och tappar sina positioner – man måste helt enkelt ”spela med i spelet”. Där är vi från svensk sida för tillfället skickliga och har en kompetent och bred representation.

Jonas Hällström
Ordförande i Utställningskollegiet och svensk delegat till FEPA-kongressen

Vid FEPA-kongressen den 16 april i Opatija, Kroatien, deltog 32 av 42 medlemsländer, antingen genom personlig delegat eller fullmakt. Längst fram i mitten, med gul slips, syns den danske presidenten i FEPA, Jörgen Jörgensen.
Klicka på bilden för en större bild

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Gösta Karlsson skriver:

    Hej!
    Jonas skriver att vi har en bred och kompetent representation.
    Det kunde vara roligt att få veta hur den ser ut,
    Gösta Karlsson