Frimärke kan ersättas av sms

I dag berättar Sydsvenskan att frimärken delvis kan ersättas av ett sms. Det är Posten i Danmark som ska införa mobilporto som alternativ till frimärken. Även i Sverige kan denna lösning bli aktuell.

Avsändaren skickar ett sms om  att få köpa ett porto. En kod skickas därefter till brevskrivaren via ett svars-sms.

Koden är på tolv siffror i tre rader, vilka skrivs direkt på kuvertet på den plats där frimärket brukar sitta. Detta fungerar sedan som godkänd frankering av försändelsen.

Sydsvenskan berättar att även i Sverige funderar Posten på att erbjuda mobil­porto.

– Det blir inte före sommaren. Men vi är väldigt intresserade och tittar just nu på en lösning. Jag kan inte se några argument som talar emot mobilporto, säger Anders Åsberg, chef för marknad- och tjänsteutveckling inom Posten till tidningen.

Risken för förfalskningar är inte större med sifferkoden än med frimärken, eftersom frankeringen i båda fallen måste passera Postens avläsare.

Tyskland var 2008 först i Europa med att införa mobilporto. Priset är 95 cent för ett normalt brev och 85 cent för ett vykort. Till detta kommer sms-kostnaden.

Posta en kommentar

En enda kommentar
 1. Stefan Nilsson skriver:

  ETT FATTIGT OCH DÅLIGT FÖRSLAG!
  Varför försöka att göra skickliga gravörer arbetslösa.
  Frimärken är positiva, allmänbildande och trevliga.

  Detta förslag blir bara att litet trevande-
  Tror inte på det; Tänk efter själv!
  Använd hjärnan!
  LÄGG NER DET !
  Stefan Nilsson Eslöv