Frimärke uppmärksammar Åland Posts nya profil

Den 14 mars utkommer ett frimärke med en modern lastbil som visar upp Åland Posts nya utseende. Frimärket ges ut i ett miniark med åtta frimärken. Miniarket är dessutom ett nytt ramalternativ när man vill göra personliga åländska frimärken.

1 mars 2016 togs en ny logo och profil i bruk för Åland Post och Postens fordon var bland de första att visa upp det nya utseendet. Nästan ett år senare, den 14 mars 2017, ges också en av Postens nystylade moderna lastbilar ut i frimärksformat. Långtradaren på frimärket är en Scania G450 LB6X2 med den högsta miljöklassen enligt EU:s regelverk Euro 6.

Av Åland Posts fyra affärsområden Posttjänster, Frimärken, Logistik och Pack & Distribution är det de två sistnämnda som speciellt drivit fram en nyprofilering. Båda är viktiga och växande delar av Åland Posts verksamhet. Man betjänar bland annat många olika e-handelsföretag vars produkter lagras, packas och distribueras från Åland till Europa. Postens 19 lastbilar av Scania och Volvomodell kör fem dagar i veckan till Sverige och Finland med paket och pallgods. En del av Postens lastbilar är dessutom utrustade för termotransporter.

Frimärket ges ut i ett miniark med åtta frimärken. Ramens mönster är inspirerad av Postens nya profil och det går att göra egna åländska frimärken med den nya ramen genom tjänsten Mina Frimärken i Åland Posts webbshop på www.alandstamps.com. Frimärksutgåvan kompletteras av ett maximikort.

Tekniska upplysningar
• Utgivningsdatum: 14.3.2017
• Fotograf: Kjell Söderlund
• Upplaga: 64 000
• Valör: 8 x Världen (1,40 €)
• Pris: FDC 2,10 €
• Frimärkets storlek: 28,8 x 43,2 mm
• Miniarkets storlek: 144 x 105 mm
• Papper: 110 g/m2
• Tryckmetod: 4-färgsoffset
• Tryckeri: The Lowe Martin Group

aland-170314-frimarke-post

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic