Glad Påsk alla våra läsare!

Vi önskar alla våra läsare en riktigt Glad Påsk!

Vi gör det med detta påskkort som vi tror är från 1905, det är lite svårtytt årtal. Kortet är stämplat i Lund den 18 april med lådbrevsstämpeln – LBR – och just 1905 var det en sen påsk. 

Att skicka påskkort är knappast tradition längre. Ska vi gissa en på 100 skickar ett påskkort i år…

De gamla påskkorten vari alla fall trevliga och det är som regel ett väldigt billigt vykortssamlande. 

Det här aktuella kortet är skickat till den skånska orten Gårdstånga som ligger blott cirka 11 kilometer norr om Lund.

Här gällde brevkortsporto och detta var fem öre perioden 1.1.1885–30-6.1918 varefter det höjdes till sju öre. 13 månader senare höjdes det till tio öre. Nästa höjning blev en femöring med först 1.4.1948.

Kortet är ”Printed in Germany” och det var normalt för den här tiden. Ända sedan Gutenberg var tyskarna världsledande i tryckerikonsten. 

Posta en kommentar