Guld till Per i Bangladesh

Det blev guldmedalj för Per Gustafson vid nätutställningen i Bangladesh.
Per var en av dem som läste vår artikel om den planerade utställningen i Bangladesh och anmälde sig för att ställa ut, som ensam svensk.

– Jag hade gjort exponatet färdigt för Estoniautställningen, men de svenska exponaten kom inte dit. Jag tyckte det kunde vara kul med en internationell jurybedömning och slängde iväg en anmälan i sista minuten, berättar Per.

Jurymännen på nätutställningen i Bangladesh, Philex 2020, har avslutat sitt arbete, och de har haft mycket att göra. Det fanns hela 170 exponat i olika bedömningsklasser enligt resultatlistan. Det var imponerande för en webbutställning.

– Utställningsarrangörerna verkar ha gjort ett bra jobb. På deras Facebooksida ser man att de haft flera förberedande zoom-möten inför utställningen under sommaren (tips om montering/presentation och tekniska saker, verkar det). Åtminstone en av jurygrupperna har också gett återkoppling till utställarna på ett zoom-möte.

Det var väldigt varierande nivå på exponaten. De flesta exponaten fanns i klasserna för motiv, enram och ungdom, och där verkar relativt många ha varit nybörjare när det gäller montering och utställande.
– Men kul att de ändå vågar försöka, noterar Per

– Samtidigt fanns det flera fina och genomarbetade exponat och jag räknade till sju guldmedaljer i resultatlistan. Högst poäng fick ett posthistoriskt exponat om tillfälliga postanstalter i Indien och ett motivexponat om fåglar.

– För egen del fick jag 86 poäng för mitt vykortsexponat, och det är jag nöjd med. Med den poängskala som tillämpades räckte det till en guldmedalj.

Pers exponat Stamps in Love finns på denna länk

Resultaten finns på denna länk


Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic