Gustaf Douglas fick Strandellmedaljen

Vid dagens förbundskongress i Huskvarna utdelades Strandellmedaljen till Gustaf Douglas.

Det var förbundsordförande Vivi-Ann Ragnfors som delade ut medaljen och på plats fanns även Strandellkommitténs ledamöter Gunnar Dahlvig (ordförande), Lennart Daun och Roland Fram.  Gunnar och Lennart är för övrigt båda hedersordförande i Sveriges Filatelist-Förbund.

Gunnar Dahlvig presenterade medaljören så här:

Gustaf Douglas, född 1938, är förutom MBA – Master of Business Administration – från Harvard och ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin, en av Sveriges främsta industrialister, bland annat som huvudägare av världens ledande säkerhetsföretag Securitas.

Douglas filatelistiska bana startade på 1960-talet med målsättningen att nå en komplett samling ”klassiskt Sverige”. En målsättning som lyckades alldeles förträffligt och resulterade i stora guldmedaljer vid FIP-utställningarna i Brüssel och München 1972 respektive 1973. Samlingen ställdes också ut i Court of Honour vid STOCKHOLMIA 74. Under denna period byggde Douglas också upp en Islandssamling, vilken dock aldrig ställdes ut innan den såldes.

Efter STOCKHOLMIA 74 lämnade Douglas av olika anledningar utställningsfilatelin, sålde av en stor del av samlingen och tog inte upp samlandet igen förrän i början av 2000-talet. Sedan dess har han byggt upp den förmodligen förnämsta Sverigesamling som någonsin existerat – under 2013 krönt med infogandet av den gula 3-skillingen i densamma. Delar av denna samling har visats i inbjuden klass vid några svenska utställningar: ”St Barthélemy” vid STOCKHOLMIA 86  och NorrPhil 2009, ”Stora Tjänste” vid NORDIA 2010, ”Lösen” vid SKÅNELAND 2010, ”Försändelser från, via och till Sverige fram till 1900” vid GOTHEX 2011 och ”Lejontyp” vid HUDDEX 2012.  Hösten 2013 visades hela 52 ramar (588 blad) vid The Royal Philatelic Society of London, vilket är knappt hälften av den totala samlingen. Samma exponat visades senare samma år vid Monaco Phil, den årliga elitmönstringen av världen främsta samlingar, vars frimärksavdelning 2013 helt ägnades åt svensk filateli. Douglas samling fyllde nästan en tredjedel av de 176 ramarna.

Återförandet av den gula 3-skillingen till Sverige och framför allt dess infogande i en samling kommer sannolikt att innebära ett ökat intresse för svensk filateli utomlands och framför allt ett ökat intresse för filatelin inom Sverige. Det senare är ju som bekant högst påkallat och svensk filateli bör vara mycket tacksam för denna uppmärksamhet.

Det är inte enbart som samlare som Gustaf Douglas har utmärkt sig. Under åren 1962–73 skrev han flera artiklar i Facit-katalogen, i några fall tillsamman med Tomas Bjäringer, Einar Lundström  eller Per Sjöman. I STOCKHOLMIA 74:s katalog skrev han två artiklar, den ena tillsamman med Tomas Bjäringer. Även tillsammans med Bjäringer gav han 2005 ut den prestigefyllda boken ”Sweden Number One” och 2013 tillsamman med Jonas Hällström boken ”Classic Sweden”, viken i huvudsak visar godbitarna i exponatet som ställdes ut vid Royal, men också ger en sammanfattning av Douglas filatelistiska liv.

Under åren 1973–80 tillhörde han också Facits katalogkommitté och han tillhörde utställningskommittén för såväl STOCKHOLMIA 74 som STOCKHOLMIA 86.
Sammantaget finner Strandellkommittén att Gustaf Douglas är en synnerligen meriterad mottagare av Strandellmedaljen.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic