Häftessamlaren nr 174

I det kommande numret av Häftessamlaren berättar vi om lite nya indelningar av häften och souvenirark. Vi berättar också hur man gör en framgångsrik katalogisering av svenska provhäften.

14 stycken ljust olivgrå Ewert frimärken, vikta vid 1, 4 och 7:e paret. Vit kartong med gråsvart tryck på omslag 150 x 44 mm med 5 punkters streckperforering. Sneds |”.
Detta är uppenbart ett provhäfte och det har Ewert märken, men syftet verkar vara att ta fram radiolicensmärken snarare än maskintillverkade posthäften eller automathäften.

Vi publicerar här inledningen på Provhäftesgruppens artikel

Provhäftesgruppen arbetar med framtagning av en ny katalogisering för provhäften. Vi har fått många intressanta frågor och vill därför beskriva några av de utmaningar som arbetet innebär.

Det har gjorts några olika försök att göra en katalogisering av provhäften, på samma sätt som för vanliga häften. Inget av dessa försök har dock blivit framgångsrik och brett använd. Vid beskrivning idag av ett häfte är det säkraste, för att undvika missförstånd, att beskriva attribut (exempelvis typ av frimärken, färg på frimärken, omslag mm) för ett provhäfte snarare än att referera till något häftesnummer.

Vi är medvetna om att det sedan tidigare publicerats ett antal katalogiseringar. Det finns fyra olika generella katalogiseringar som vi känner till gjorda på svenska provhäften. De två första gjordes i mitten på 1980-talet (Häftessamlaren 1985:3 och Häftessamlaren 1987:2) och en uppdaterad sammanställning (Häftessamlaren 2001:4) i början på 2000-talet samt en som gjordes i Häftessamlaren 2007:1. Inget av dessa katalogiseringar har tyvärr fått fullt genomslag och frågan vi har ställt oss är, varför.

Den nuvarande provhäftesgruppen har i dagsläget inga direkta svar, men vi har noterat ett antal utmaningar med att ta fram en katalogisering som därför behöver tänkas igenom noggrant innan en lansering av en katalogisering är klar.

I artikeln går man igenom bl.a följande frågeställningar:

  • Officiella och inofficiella provhäften
  • När producerades de?
  • Beteckning – mjuka eller hårda
  • Vad är ett provhäfte?
  • Princip för numrering

Har du någon information/synpunkt? Hör av er till oss via mejl frimarken@robert-forsberg.se

Häftessamlaren är en medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år. Vill du bli medlem? Häftessamlarna

Posta en kommentar