Hallandsträffen lockade till Varberg

Två gånger om året arrangeras Hallandsträffen, en gemensam aktivitet för filatelistföreningarna i länet. Den 9 mars var det Varbergs tur att stå som värd och mötet samlade ett 30-tal deltagare från Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad.

Huvudpunkt på programmet var ett föredrag av posthistorikern Kjell Nilson från Göteborg. Han berättade om Posten under kriget, från 1939 till slutet av 1940-talet. Det var många intressanta exempel på hur den svenska posten fick dirigeras om, ställdes in och censurerades.

Staffan Nilsson, ordförande i Varbergs Frimärksklubb hälsade välkommen och berättade om att klubben i år firar 70-årsjubileum. I ett möte med representanter för Hallandsklubbarna diskuterades gemensamma aktiviteter.

Till dagens program hörde också en offentlig auktion som legat ute på Samlamera.

Tre handlare från norra Halland deltog och gav alla möjlighet att komplettera sina samlingar.

I oktober ses vi i Falkenberg!

Bengt Bengtsson

Posta en kommentar