Hans Obermüller har avlidit

Filateli-Sverige har nåtts av ännu ett sorgebud. Den 28 februari 2012 avled Hans Obermüller, Spånga.

Han var välkänd i många sammanhang och det såsom både samlare och handlare. Redan i unga år hjälpte han till i fadern Franz Obermüllers butik Kihlströms Frimärkshandel med den klassiska adressen Götgatan 23 i Stockholm.

Efter studentexamen 1961 och studier i företagsekonomi och juridik på Stockholms universitet arbetade han på heltid i rörelsen. Militärtjänsten fullgjorde han som kryptotekniker.

Hans arbetade parallellt med fadern. De hade en öppen butik, men var främst kända som auktionister med åtskilliga auktioner genom åren. 1982 övertog han formellt rörelsen efter fadern och den drev han sedan fram till 1998 då Kihlströms fusionerades med AB Philea.

Då fick han anställning hos den nye ägaren där han sedan arbetade fram till sin bortgång.

Nästan 70 år gammal var han firmans ålderman. Han hade många kundkontakter och var allmänt omtyckt, inte minst för sina stora kunskaper och sin redlighet. Det var också Hans som oftast skötte klubban vid Phileas auktioner.

Hans Obermüller var mycket allmänbildad och han besatte en stor portion humor, vilket gjorde honom till en omtyckt person. Han var, som sagt, inte bara handlare utan i allra högsta grad också samlare. Han ägnade sig mest åt udda samlingsområden och då speciellt så kallad cinderella, bältespännarmaterial.

Han engagerade sig tidigt i Sveriges Filatelist-Förbunds riksförening Bältespännarna inom vilken han ända till sin bortgång var ordförande. Under många år satt han i styrelsen för Sveriges Frimärkshandlareförbund. I detta var han en tid kassör och sekreterare och åren 1991 till 1993 var han ordförande i förbundet.

Hans närmaste är barnen Peter, Karin, Magdalena och Jacob samt tvillingsystern Helena Obermüller Wilén med familj.

Gösta Karlsson

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic