Helena föreläser i Norrköping

SFF i Norrköping arrangerar en temadag den 10 mars. Föreläsare är Helena Obermüller Wilén. Hon kommer att tala om intyg gällande frimärken, förfalskningar och kvalitetsnormer när man köper frimärken. Platsen är föreningens möteslokal, Riks City, Norra Lundsgatan 7. Övriga upplysningar på föreningens hemsida.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic