Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Välkommen till vår Hemsida

Intresserad av stämplar, brev, helsaker, fraktmärken, vykort och/eller posthistoria?

Då är Hembygdsfilatelisterna föreningen för dig!

Vad ingår medlemskapet?

Tidningen

Hembygdsfilatelisten med aktuella artiklar. Sveriges ledande posthistoriska tidskrift.

Läs mer om vår tidskrift

Aktiviteter

Föreningen deltar på olika sätt i mässor, utställningar och andra filatelistiska evenemang i syfte att stimulera intresset för hembygdsfilatelin.

Möten hålls regelbundet i Stockholm, men vi försöker även ordna träffar utanför Stockholm.
Som regel har vi en inbjuden föredragshållare på våra sammankomster.
Läs mer om våra möten.

Forskning

Tågolyckan i Rörvik

Vi driver och medverkar i diverse posthistoriska forskningprojekt.
Läs mer om vår forskning

2017 nummer 4
Vår tidskrift.

Nordia2105
På Nordia2015.


Historik

Föreningen bildades 1983 och är en Riksförening under Sveriges Filatelistförbund.

Föreningen har nu drygt 350 medlemmar spridda över hela landet. Vi samlar frimärken, försändelser och vykort av olika slag (postala dokument) som hör till ett visst landskap, kommun eller län. Många samlar hela Sverige med inriktning på en viss stämpeltyp. Det finns ingen begränsning vad gäller område.

Kontakta oss

Om Du vill nå oss, skriv ett E-post till Anders.s.bock @ outlook.com (utan blanka i adressen)
eller med ett vanligt brev till

Ordförande Anders Bock
Runebergsgatan 3, 4tr
114 29  STOCKHOLM.

För Hemsidan svarar Gunnar Zetterman.


Upp     Hem