Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Anslagstavlan

NorrPhil2022

NorrPhil2022 logo

På grund av pandemin är utställningen flyttad till 4-6 november 2022.

Sveriges Filatelistförbunds kongress 2022

Sveriges Filatelistförbunds kongress hålls den 2-3 april 2022 i Kulturhuset i Täby.

40 År

Nästa år (2023) firar vår förening 40 år. Styrelsen har därför tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag på hur detta skall firas.

Forschungsgemeinschaft Nordische Staaten e. V.

logo FG NS

Forschungsgemeinschaft Nordische Staaten e. V. är en tysk specialförening inom det tyska förbundet ägnat åt de nordiska länderna.
Vi har inlett ett samarbete med dem och fått lov att publicera vissa av deras artiklar i vår tidskrift Hembygdsfilatelisten (vi kommer attt översätta dem).


Upp     Hem