Under konstruktion

Sidor kommer allefter de blir färdiga!

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Bazarer 1906

Nordmarks Bb.förenings Basar

13 januari 1906, Nordmark (S)

Två rader utan ram.

Blå Bandets??

Källor: Bältesännaren. nummer 2 1974

Kungsholms Skyttegille

27 januari 1906, Stockholm (A)

Källor: Svenska Dagbladet 1906-01-28

Stockholms maskinistförening

1-3 februari 1906, Stockholm (A)

Källor: SvD 1906-02-02, SvD 1906-02-01,
SvD 1906-01-20

N.G.T.O.

2-4 februari 1906, Stockholm (A)

Nationalgodtemplarorden (Grundlogerna 27 Hvita Banéret, 37 Berzelius och 118 Benj. Franklin) anordnade under beskydd af D.D.K.K.H.H. Hertigen och Hertiginnan af Skåne samt under ledning af Fru Sigrid Dickson, född Sparre, till förmån för sin byggnadsfond en Bazar med ... postkontor, m.m. ...

Källor: Svenska Dagbladet den 2 och 3 februari 1906

1906_gbg_ssuh_stpl.tif

S.S.U.H:s Bazar 10 Febr. 1906 Göteborg

10 februari 1906, Göteborg (O)

1906_gbg_ssuh_b.tif

1906_gbg_ssuh.tif

Gamlestaden, Göteborg. Brefkort med bazarpoststämpel.
Bild: gunnarl.


Fjällkoloniföreningen

14 och 15 mars; Stockholm (A)

Källor: SvD 1906-04-07


myrornas_barnfest_1906_stpl.tif

Myrornas Barnfest

17 mars 1906, Göteborg (O) (Konserthuset )

myrornas_barnfest_1906.tif

1378. C. N:s Lj., Sthlm.
Bild: Tradera.


1906_garda_bbf_stpl_1.tif

Gårda B bfs Bazar

23-24-3-1906

23 och 24 mars 1906, Gårda (O) (Göteborg)

1906_garda_bbf_stpl_2.tif

1906_garda_bbf_b.tif

1906_garda_bbf.tif

Brefkort med Prinsessan Margareta.
Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag. Stockholm no. 278.
Bild: gunnarl.


Stockholms Centralskytteförening

5 och 6 april. Stockholm (A)


Källor: SvD 1906-04-07


1906-04-18_19_ssuh_st_stpl.tif

S.S.U.H. Bazaren

Minne från S.S.U.H. Bazaren i Stockholm

18 och 19 april 1906, Stockholm (A) (Restaurant Runan)


S.S.U.H. (Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund) basar öppnades på onsdagen kl. 3 e. m. å Restaurant Runan Basarens ändamål var skapandet afv en framtidsfond för fortsatt nykterhetsverksamhet bland den studerande ungdomen.

Basaren disponerade Runans hela festv√•ning. Den stora salen pryddes med flaggor, bl√•gula band och gr√∂na guirlander samt en fris med emblem symboliserande sammanslutningens 19 lokalf√∂reningarna. Sedvanliga agremanger vid en basar f√∂rekom; blomsterst√•nd, konstst√•nd, egnahemsst√•nd, sp√•gumma, postkontor med mera. I ett h√∂rns serverades kaffe och dopp, l√§skedrycker av ‚ÄĚk√∂ra far och k√§ra mor. Det bj√∂ds p√• f√∂rluster, folkvisedanser och konsert av elever vid Musikaliska akademin.

Samliga medverkande var medlemmar av S.S.U.H.

Källa: Svenska Dagbladet 18 och 19 april 1906

1906-04-18_19_ssuh_st.tiff

Brefkort med basarstämplar.

Annons i SvD

Annons i Svenska Dagbladet den 18 april 1906.

1906-04-18_19_ssuh_st_b.tiff

1906_jonkoping_ssuh_stpl.tif

S.S.U.H:s Bazar Jönköping
19 5/5 08

5 maj 1906, Jönköping (F)

1906_jonkoping_ssuh.tif

1906 Jönköping SSUH

Brefkort Jönköpings stadspark.
Nordströmska Bokhandeln, Pontus Sten. - Import.
Bild: gunnarl.


Källor: S.S.U.H. Göta. : Jubileumsskrift 1902-1927, S.S.U.H. Göta. Jönköping. Jönköping, 1927. Svenska.


bd_soderhamn_1906.tif

Barnens Dag

22 maj? 1906, Söderhamn (X)


Stämplad 23 maj.

Källa: Bältespännaren 2003 nr 2


sff_barnens dag_1906.tif

Barnens Dag

23 och 24 maj 1906, Stockholm (A)


Källor: Handbok över svenska post- och makuleringstämplar 1685-1951, SFF, Stockholm 1952
Bältespännaren 2003 nummer 2


1906-05-23_bd_stpl.tif

Barnens Dag

23 och 24 maj 1906, Helsingborg (M)


bd_helsingborg_1906_vykort.tif

Posttjänstemän och betjänte vid Barnens dags postkontor.
Foto Alfr. B. Nilsson. √Ėres.-P:ns tr.-a.-b., Hbg.
Bild: ??.

1906-05-23_bd_ba.tif

1906-05-23_bd.tif

Zigenarläger var vanligt förekommande på basrarerna. De ansågs väl som exotiska och kanske lite farliga.. Kortet är från Barnens Dag i Helgsingborg år 1906.
Foto S. Almqvist. √Ėres.-P:ns tr.-a.-b., Hbg.
Bild: edtguz.

1906_bd_helsingborg_b.tif

1906_bd_helsingborg.tif

Barnens Dag i Helsingborg. Kindergartens orkester.
Foto Alfr. B. Nilsson, √Ėres.-P:ns tr.-a.-b., Hbg.
Bild: edtguz.

Källa: Bältespännaren 2003 nr 2


bd_kalmar_1906.tif

Barnens Dag

25-27 maj 1906, Kalmar (H)


bd_kalmar_vykort.tif

Standard kort som försetts med tilltryckning.


Bältespännaren 2003 nr 2


Skyttefest

Stor Fosterländsk

27 maj 1906, Kassag√•rds stora park (L) (√Ąngelholms kommun)

skyttefest_annons.tif

Annons i Helsingborgs Dagblad den 23 maj 1906.


bd_karlskrona_1906.tif

Barnens Dag

25 maj 1906, Karlkrona (K)bd_karlskrona_vykort-1906.tif

Stämplat 25 maj.

Bältespännaren 1974 nr 1, Bältespännaren 2003 nr 2


bd_lulea_stp_1906.tif

Barnens Dag

2 juni? 1906, Luleå (BD)


bd_lulea_1906.tif

Stämplat 3 juni.

Källa: Bältespännaren 2003 nr 2


bd_gefle.tif

Barnens Dag

4 juni?1906, Gävle (X)


bd_gefle.tif

På vykort stämplat 5 juni.

Källa: Bältespännaren 2003 nr 2


1906_hjo_sommarfasten_stpl.tif

Sommarfästen i Hjo den 15-17 Juni 1906

Excelsiorf√∂rbundet F√∂rgeningen N.r 7 ‚ÄĚFram‚ÄĚ i Hjo

15-17 juni 1906, Hjo (R)

Excelsior, lat. (kompar. af excelsus, hög), högre, uppåtsträfvande, mot höjden (vanligt såsom devis eller valspråk, bl. a. staten New Yorks valspråk).

Nordisk Familjebok Uggleupplagan 1907.

1906_hjo_sommarfasten_b.tif

1906_hjo_sommarfasten.tif

Hjo hamnen. Nr 12318 Foto & Förlag: H. Eriksén, Sköfde.
Brefkort från Excelsionrförbundets sommarfäst i Hjo.
Bild: gunnarl.


1906_oved_stpl.tif

√Ėveds Skyttegilles Bazar

15 Jui 1906

15 juli 1906, √Ėved Sj√∂bo (M)

1906_oved_b.tif

1906_oved.tif

Foto: Frans Ekdahl, Sjöbo.
Brefkort fr√•n √Ėveds Skyttegilles marknd.
Bild: nils-ivarj.


1906_hembygdsfesten_stpl.tif

Gotländska Hembygdsfästen i Visby

14 juli 1906,Visby (I)


1906_hembygdsfesten.tif

Källor: Sällskapet Poste Gutensis Bulletin nr 50,


bd_visby_1906.tif

Barnens Dag

22 juli?? 1906, Visby (I)

Barnens Dag härstädes synes komma att omfattas med lifligaste intresse af de personer, som ha vilja och förmåga att medverka. Vid gårdagens sammanträde å Arbetareföreningen var entusiasmen allmän, och vi torde således ha att emotse ett godt resultat af denna vår första barnens dag. (13 juli 1906).

Man kan alltså som en sammanfattning säga, att Visby första barnens dag var ovanligt lyckad och att den lofvar godt för ett kommande års barnens dag - ty har vi väl börjat, så får vi väl äfven fortsätta.

(Gotl. Allehanda, 23 juli 1906)

Källor: Bältespännaren 2003 nr 2
http://www.jaxhagen.se/gotland_pa_1800_linkmod.html


Munsö Ungdomsförening

28 och 29 juli 1906, Munsö (B)


Källor: SvD 1906-08-01


bd_limhamn_1906.tif

Barnens Dag

28 och 29 juli 1906, Limhamn (M)

Källor: Bältespännaren 2003 nr 2


Skyttefesten i Ljungby

29 juli 1906, Ljungby (G)

Källor: Bältespännaren 1974 nr 1


1906-01-01-nyk_skytt_stpl.tif

Nyköpings Skyttegille

Sommarfest

1 augusti 1906(?), Nyköping (E)

1906-01-01-nyk_skytt_b.tiff

1906-01-01-nyk_skytt.tiff

Trosa Skärgård.
3195. Förlag: M. Werner, foto. Imp.
Bild: edtguz.


Wermdö Skytteförenings Basar

4 och 5 augusti 1906, Wermdö (B)

Två rader utan ram.


Källor: Bältespännren 2/1974


bd_hudik_.tif

Barnens Dag

6 september? 1906, Hudiksvall (X)

På kort stämplat 7 september.


Källa: Bältespännaren 2003 nr 2


1906-09-28_ostrand_stpl.tif

Logen Fredsförbundets

Basar

28 september (?) 1906, √Ėstrand (Y)

1906-09-28_ostrand_stpl.tif

Samma stämpel använde i september 1904.

1906-09-28_ostrand_b.tiff

1906-09-28_ostrand.tiff

En puss!
A. V. Kbh. Eneret 1904. Ser. 25/5.


Sällskapet Frihetsbröderna, Stockholm

2 november 1906, Stockholm (A)

Källor: SvD 1906-11-03

Handarbetes Vänner Utställning nr 2

6-8 november 1906, Stockholm (A)

Handarbetets vänner, en 1874 i Stockholm bildad och af staten understödd förening med uppgift att vårda och konstnärligt utveckla svensk textil l konst. Föreningen verkar dels genom att förfärdiga l och sprida arbeten af konstnärligt värde, dels som arbetsgifvare, dels genom skolverksamhet. För att i ännu högre grad än hittills blifva i tillfälle att höja smaken för inhemsk textil konst och därigenom möjligen minska importen af i allo underhaltiga utländska broderier står föreningen numera i direkt förbindelse med många af landets läroanstalter för kvinnlig ungdom, hvilka skolor som korporationer ingått som medlemmar i föreningen.

Källor: SvD 1906-11-06
Nordisk Famijebok


Civil och Militär

Den stora basaren på Cirkus Stockholm

9-12 november 1911, Stockholm (A)

Källor: SvD 1906-11-06, SvD 1906-11-08, Bältespännaren nummer1 1974


1906_wasakyrkan_stpl.tif

Wasakyrkans Basar

Den 21 & 22 nov. 1906.

21 och 22 november 1906, √Ėrebro (T)

1906_wasakyrkan_stpl.tif


1906_wasakyrkan_b.tif

1906_wasakyrkan.tif

Slottet, √Ėrebro. Missionabokhandeln, √Ėrebro. Imp.
Illutstr. Rud Bellander Hamburg.
Bild: gunnarl.

Basar

1906, Kungsbacka (N)?

Bazar 1906 en rad i avlång rektangel, kort från Kungsbacka.

Källa: Bältespännaren 1974 nr 2

UPP


>