HembygdsfilatelisternaFormulär för att kontakta Hembygdsfilatelisterna

1 Välj mottagare eller åtgärd

Anders Bock, Ordförande
Redaktionskommittén
Gunnar Zetterman, Webmaster
Övrigt (The rest)

2 Fyll i namn och e-postadress

Ditt namn (Your name):
Din e-postadress (Your email address):

3 Skriv Ditt meddelande

Ge meddelandet en rubrik (Message subject)
Meddelandetext (Message text)

(En kopia av formuläret skickas också till e-postadressen som angetts under punkten 2 ovan.)