Årsmöte

Äger rum den 29 september. Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 2 2020
Nytt nummer.
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2020 nummer 3.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 88
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

På grund av Covid-19
är årsmötet den 1 april inställt.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Swedish Local Postal History and Philatelic Club (Riksföreningen för Hembygdsfilateli) (RHF)

The members of RHF study and collect Swedish local postal history, cancels and postcards from their local area. Local area means for instance province, county, city, town, rural district or village. The most common area for collecting is province, county or rural district. Many members publish articles and books and take aktive part in philatelic exhibitions. The club is open for all members in Swedish Philatelic Federation.

RHF was founded 1983 and has today more than 500 members mostly from Sweden. We have regular meetings in Stockholm at the Postal Museum and at exhibitions and local clubs. Our own publication is called “Hembygdsfilatelisten” with four numbers a year.

A very important catalogue is Facit Postal VII where our members can find all postoffices over the years in their area of collecting. A postoffice may have used many different postmarks. The members document every postmark in detail from their area. Some have published the documentation from their province as Anders Lundgren with “Bohuslän postal history” and Erik Idhult with “Västerbotten postal history”.

We have also projects on the following subjects

We have published a complete list over the so called “TUR-cancellation”.
We have also published a complete list over normal cancellation 16.

The address to the responsible officer for membership is:

Alf-Göran Arneholm
Seminariegatan 22A
791 36 Falun
Sweden
070-633 13 06

E-mail: alarn2001 @ hotmail.com (No blanks in address)

You will find our websight under: http://www.sff.nu/hembygdsfilatelisterna

But you can also find our websight over: www.sff.nu/riksforeningar


Top of Page (Upp)     Start (Hem)