Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Svenska Amerikalinjen (SAL)

M/S Gripsholm

M/S Gripsholm byggdes av Armstrong, Whitworth & Co, Ltd i Newcastle, England. Hon levererades den 27 november 1925 som rederiets första nybygge.
Mellan 1949 och 1950 byggdes hon om och moderniserades på varvet Howaltswerke i Kiel.
År 1954 sÃ¥ldes hon till rederiet Norddeutscher Lloyd och blev omdöpt till Berlin.

1936

FDC från M/S Gripsholm

Postat ombord mellan Miami och Vera Cruz. Brevet är ett rekomenderat FDC.

1950

Postat ombord på Gripsholm

Brev postat ombord på M/S Gripsholm till Sverige med sidostämpel som talar om att brevet postats ombord.
Märket är makulerat med SJP 7 Stockholm New York.
Brevet är överfrankerat med 10 öre. Man har använt utlandsportot fast det räckt med porto för inrikes brev.

1952

M/S Gripsholm

Brev från en av besättningen. Brevet är daterat Halifax den 8 januari 1952. Utlandsporto; 30 öre
Luftposttillägg: 30öre
Totalt: 60 öre.