Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

  • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Post postad ombord på fartyg

Hur portot beräknas

Fartygen var när de befann sig "i hög sjö" (som det kallas i litteraturen) svenskt territorium. Detta innebär att post till Sverige från hög sjö skulle ha inrikes porto. Medans post till Norden skulle ha nordiskt porto och Internationell post skulle ha internationellt porto.
Det blir lite lurigt om försändelsen skulle sändas med luftpost! Om försändelsen postas ombord men skulle sändas med flyg från första angörande hamn. Då skulle en försändelse till Sverige ha inrikes porto + svenska luftportot till den angörande hamnen. Om den angörande hamnen var t.ex. Fiji , så var luftpostavgiften den som var från Sverige till Fiji trots att försändelsen gick den omvända vägen.
(Källa: Kjell Nilsson)


>