Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Nordsjön

Rederi AB Svenska Lloyd Göteborg

M/S Saga

1966 05 12. Insatt mellan Göteborg - Hull.
1966 10 04. Insatt mellan Göteborg - Tilbury (London).
Såld till Stena Ab, Göteborg.

M/S Saga

Brev, postat ombord, till USA.

M/S Hispania

Sjösatt som M/S Svea (se nedan) men såldes 1968 till Svesnak LLoyd.
Efterombyggnad namnändad til Hispania.
Hösten 1970 insatt på linjen Göteborg-London/Tilbury.

M/S Hispania

Brev till Skottland.

Stockholms Rederi Ab Svea

M/S Svea

1966 11 10. Insatt mellan Göteborg - Hull.

M/S Svea

Brev till USA.

Tor Line

M/S Tor Anglia

M/S Tor Anglia

Brevet är trolien posta ombord på Tor Anglia.
Minnespoststämpel för Amphilex 1967.

M/S Tor Scandinavia

M/S Tor Scandinavia levererades 1976. Varje vecka trafikerade Felixstowe tre gånger,
Immingham en gång och Amsterdam två gånger
från Göteborg.

M/S Tor Scandinavia

Postat ombord mellan Immingham och Göteborg.

UPP