Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Svenska Amerikalinjen (SAL)

Det fanns flera olika fartyg inom SAL som hette Stockholm. Den sista byggdes 1948 på Götaverken och gjorde sin jungfrutur samma år.
M/S Stockholm såldes till Östtyskland i maj 1959 och döptes om till Völkerfreundschaft i januari 1960.

M/S Stockholm

Wreck mail M/S Stockholm

Den 26 juli 1956 kolliderade M/S Stockholm med M/S Andrea Doria. Posten ombord blev skadad av vatten.

Läs mera.


>