Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


FFC 1925

1925-05-15

Reval-Helsingfors-Stockholm - FF19250515STO.

Paris-Amsterdam-Hamburg-Malmö (Farman ABA) - FF19250515MMA.

Sträckan Amsterdam-Paris trafikerades av Farman (Compagnie des Messageries Aériennes).

1925-05-25

Berlin-Warnemünde-Karlshamn (Junkers) - FF19250525KARL.

Karlshamn-Warnemünde-Berlin (Junkers) - FF19250525BER.

1925-05-27 - 1925-11-30

FFC till Paris

Adresserat kort med luftpostetikett.

FFC till Paris med Farman

Kort signerat av den franske Farmanpiloten Chailloux.

Malmö-Hamburg-Amsterdam-Paris (ABA Farman) - FF19250527.

Cikulär Nr. 25

Tilläggsportot

Cirkulär Nr. 25 1925

Cirkulär Nr.  25 1925 bis

Cirkulär Nr. 25 1925.

1925-06-06 - 1925-08-31

Stockholm-Helsingfors - RF19250606HEL.

Helsingfors-Stockholm - RF19250606STO.

Köpenham-Hamburg-Bremen.

Cirkulär Nr. 27 1925

Cirkulär Nr. 27 1925.

1925-07-04 - 1925-10-01

Stockholm-Danzig (Nordiska flygrederiet) - FF19250704DANZ.

Danzig-Stockholm (Nordiska flygrederiet) - FF19250704STO.

1925-08-10

Berlin-Warnemünde-Malmö (nattpostflygning) - FF19250810MMA.

Malmö-Warnemünde-Berlin (nattpostflygning) - FF19250810BER.

1925-09-08 - 1925-11-15

Malmö-Köpenhamn-Warnemünde-Berlin-Dresden - FF19250908DRES.

Dresden-Berlin-Warnemünde-Köpenhamn-Malmö - FF19250908MMA.

Dansk Lufttransport A/S trafikerade Malmö-Köpenhamn-Warnemünde.
Nattpostförbindelse Berlin-Warnemünde-Köpenhamn av Junkers
Luftverkehr AG, Dessau.

Cirkulär Nr. 63.

Cirkulär Nr. 46 - 9 september

Sedan numera luftpostbefordran indragits å ett flertal av de i cirkulär nr 34 för innevarande år omnämnda luftlinjerna, men luftpostbefordran från och med den 8 september 1925 anordnats å en linje Malmö-Berlin-Dresden, skola tills vidare följande luftlinjer användas för postbefordran:

Cirkulär Nr. 62 -11 november

Sedan luftpostbefordringen å de i cirkulär 46 för innevarande år omförmälda luftlinjer Malmö-Hamburg-Amsterdam-London, Amsterdam-Paris och Stockholm-Danzig numera upphört men luftpostbefordran anordnats å en linje Malmö-Hamburg-Essen-Amsterdam, Skola tils vidare följande luftlinjer användas ör postbeforran:

Amsterdam-Essen-Hamburg-Malmö - FF19251001MMA.

Malmö-Hamburg-Essen - FF19251001ESSEN.

1925-09-27 - 1925-09-30

Conférence Aérienne Internationale (Stockholm) - SC19250927.

Kommentar

Utom de direkta från Sverige utgående flyglinjerna,
användes år 1925 följande utländska ruter för befordran av svensk luftpost:

Turlista för luftpostlinjer 1925

Turlista för luftpost 1925, baksidan

Société Générale des Transports Aériens (SGTA)

SGTA grundades den 8 feburari 1919 av bröderna Farman.
Bolaget, som ofta kallades Lignes Farman, gick 1933 upp
i Air France (fussion av Aéropostale, Air Orient, Air Union,
CIDNA och SGTA).

Lignes Farman

Ytterliggare et exempel på Lignes Farman.
Tillbaka!

< 1924  UPP  1926 >