Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


FFC 1929

1929-02-12 - 1929-03-15

Till Schweiz

Till Schweiz med stämpeln: "Luftpost från Malmö".

Isflyg
Post som lämnades i Malmö lufthamn erhöll den runda
specialstämpeln i violett eller mera sällan i grön färg.

Isflyg

Ispostflyg Malmö-Lübeck-Hamburg m. fl. och returer.
IF19290212.

1929-02-12 - 1929-03-15

Isflyg från Hamburg

Hamburg-Malmö - IF19290212HAM.

1929-02-28 - 1929-03-15

London-Hamburg-Malmö - IF19290228LON.

1929-02-28 - 1929-03-16

Malmö-Berlin - IF19290228MMA.

1929-02-28 - 1929-03-16

Berlin-Malmö - IF19290228BER.

1929-02-25 - 1929-03-16

Isflyg till Helsingfors

Stockholm-Åbo - IF19290225.

Sista turen till Ã…bo

Stockholm-Åbo (Sista turen) - LIF19290316.

1929-04-08 - 1929-10-12

Malmö-Hamburg-Amsterdam-Rotterdam/Bryssel-Paris (återöppnad).
RF19290408

1929-04-08

Malmö-Hamburg-Wien (återöppnad) - RF19290408Wien.

Berlin-Malmö (återöppnad) - RF19290408BER.

Brevsamlingsställe för flygposten. Generalpoststyrelsen har beslutat, att ett brevsamlingsställe, benämt Stockholm 18, skall under den tid, då post befordras med flygmaskin på linjen Stockholm-finland eller Stockholn Berlin, vara i verksamhet i a.-b. Aerotransports paviljong på Nybroplan. (SvD 1929-04-19)

1929-05-01 - 1929-09-30

Stockholm-Helsingfors-Reval (återöppnad) - RF19290501.

1929-05-11

Stockholm-Paris

Stockholm-Paris (franskt flygbolag?) - FF19290511.

Cirkulär nr. 30/1929

Cirkulär nr 30 1929

Cikulär nr 30 1929

Cirkulär nr. 30/1929 kungör: "Under tiden 30 maj-28 juni 1929 komma försöksflygningar för postbefordran nattetid att anordnas å linjerna Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Hamburg/Bremen-Ammsterdam och Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn-Berlin.
Med ifrågandevarande nattflygmaskiner från Stockholm, Göteborg och Malmö skola, förutom luftpost, även brev och brevkort från Sverige till Tyskland och bortomliggande länder i Europa"

1929-05-30 - 1929-06-28

FFC Stockholm Amsterdam
FF19290530DK.

Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Hamburg-Bremen-Amsterdam.
Med anslutning från Reval, Helsingfors, Åbo, Mariehamn till
Bryssel, Paris, Spanien, Marseille, London, Basel och Zürich.
Nattpost 1 turen - FF19290530AMS.

FFC Göteborg Malmö

(Oslo)-Göteborg-Malmö-Köpenhamn-Berlin
med anslutning till Breslau, Gleiwitz, Dresden, Prag, Wien, Salzburg, Innsbruck, Budapest, Halle/Leipzig, Stuttgart, München och Frankfurt am Main - FF19290530BER.

Malmö-Göteborg-Oslo (röd specialstämpel) - FF19290530MMA .

1929-05-31

FFC Malmö Amsterdam tur 5
Malmö-Hamburg; Nattpost från tur 5. Tur 5 var den
första turen från Malmö! Det är möjligt att man räknade
de fyra turerna till London 1928, som tur nr 1 till 4.

Malmö-Hamburg-Bremen-Amsterdam - FF19290531AMS.

1929-06-01 - 1929-09-15

Stockholm-Mariehamn (återöppnad) - RF19290601.

1929-06-09

Svenska Atlantflygningen

Atlantflygningen. Stockholm-Bergen-Reykjavik-Ivigtut (Grönland) - SF19290609.
Brevet är signerat av Ahrenberg & Flodén.

1929-06-22 - 1929-08-31

Till München via Stettin, Berlin

Troligen Berlin-Halle/Leipzig-Stuttgart-München.

Till Halle

Troligen Berlin-Halle/Leipzig.

Till London

Berlin-Köln-London (DLH) eller Berlin-Rotterdam(-London) (KLM)?

FFC till Paris

Berlin-Frankfurt am Main-Saarbrücken-Paris (DLH & FARMAN)?

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Wien (DLH ) - FF19290622WIEN.

Linjen Stockholm-Kalmar-Stetting, som öppnades 1926-05-10 förlängdes
till Berlin. Fick på så sätt en direkt anslutning till Wien (DLH/OeLAG-linjen).

Wien-Berlin-Stettin-Kalmar-Stockholm - FF19290622STO.

Sista turen

Sista turen för året.
Berlin-Frankfurt am Main-Saarbrücken-Paris (DLH & FARMAN)?

1929-07-01 - 1929-10-12

Till Stralsund

Stockholm-Stralsund (nattflygtur) - FF19290701.

1929-11-13 - 1930-02-03

Malmö-Köpenhamn-Lübeck-Hamburg-Berlin - FF19291113.

Cirkulär  nr 63 1929

(Första reguljära vinterflygtrafiken, se cirkulär nr 63/1929.)

Österreichische Luftverkehrs A. G. (OeLAG)

OeLAG eller ÖLAG grundades 1923 och blev en del av
Deutsche Lufthansa 1939.
Tillbaka

< 1928  UPP  1930 >