Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


FFC 1934

1934-03-01 - 1934-12-15

Malmö-Köpenhamn-Berlin/Hamburg - RF19340301.

1934-04-09/15

Stockholm-Åbo-Helsingfors-Talinn (till 15.12) - FF19340409

1934-05-01

Göteborg-Köpenhman-Hamburg - FF19340501HAM.

Stockholm-Helsingfors-Reval-Leningrad - FF19340501LEN.

FFC Hannover

Stockholm-Malmö-Hannover-Berlin/Köln-London/Brussel-Paris (Nattflygning) - FF19340101BER.

1934-06-01

Malmö-Köpenhamn-Amsterdam-Hull-(Livepool) - FF19340601HULL.

(Liverpool)-Hull-Amsterdam-Köpenamn-Malmö - FF19340601MMA.

Göteborg-Köpenhamn-Amsterdam-Hull-(Liverpool) - F19340601GHULL.

(Liverpool)-Hull-Amsterdam-Köpenhamn-Göteborg - FF19340601GOT,

1934-06-02 - 1934-06-23

Speciell luftpostetikett för 10-årsminnet

Till minnet av Finlandsflyglinjens tillvaro användes en etikett
å gult papper med blått tryck - E1934FINL.

1934-12-06 - 1934-12-21

Julpostflygning England-Australien 1934

Julpostflygningen England-Australien 1934.
Stockholm-Malmö-Brindisi-Darwin-Sydney - SF19341206.

< 1933  UPP  1935 >