Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


FFC 1934

1934-03-01 - 1934-12-15 Reopened

Malmö-Köpenhamn-Berlin/Hamburg - FF19340301MMABER.

1934-04-09/15 First Flight

Stockholm-Åbo-Helsingfors - FF19340409STOHEL.

Stockholm-Åbo-Helsingfors-Talinn (till 15.12) - FF19340409STOTLL.

1934-05-01 First Flight

Göteborg-Köpenhamn-Hamburg - FF19340501GOTHAM.

1934-05-01 First Flight

Stockholm-Helsingfors-Reval-Leningrad - FF19340501STOLED.

FFC Helsingfors

FFC Helsingfors

Stockholm-Helsingfors - FF19340501STOHEL.

1934-05-01 First Flight

FFC Hannover

Stockholm-Malmö-Hannover-Berlin/Köln-London/Brussel-Paris (Nattflygning) - FF19340101STOBER.

1934-06-01 First Flight

Malmö-Köpenhamn-Amsterdam-Hull-(Livepool) - FF19340601MMAHull.

(Liverpool)-Hull-Amsterdam-Köpenamn-Malmö - FF19340601HullMMA.

Göteborg-Köpenhamn-Amsterdam-Hull-(Liverpool) - F19340601GOTHull.

(Liverpool)-Hull-Amsterdam-Köpenhamn-Göteborg - FF19340601HullGOT,

1934-06-02 - 1934-06-23 Special Label

Speciell luftpostetikett för 10-årsminnet

Till minnet av Finlandsflyglinjens tillvaro användes en etikett
å gult papper med blått tryck - E1934Finnland.

1934-12-06 - 1934-12-21 Julpostflygning till Australien

Julpostflygning England-Australien 1934

Julpostflygningen England-Australien 1934.
Stockholm-Malmö-Brindisi-Darwin-Sydney - SF19341206BMASYD.

< 1933  UPP  1935 >