Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


FFC 1955

1955-04-03

FFC till Milano

Stockholm-Milano - FF19550403.

1955-04-05

Stockholm-Mörtsö-Bunsö - HF19550403.

1955-04-23

FFC till Bagdad

Stockholm-Köpenhamn-Bagdad - FF19550423.

1955-04-24

Bagdad-Stockholm - FF19550424.

1955-05-17

FFC Köpenhamn-Bagdad

Brev stämplat den 17 maj till Bagdad.
Dessa kuvert har en stor svart blaffa som täcker araber - FF19550517BAG.

Stockholm-Köpenhamn-Frankfurt am Main-Genève-Rom-Damaskus-Bagdad-Dhahran - FF19550510DHAH.

FFC Dhahran från Österike

Minnesstämplat brev från Österike, som gått via Frankfurt am Main till Dhahran.

Enlig SAS tidtabell gällande 17 april - 30 juni 1955 öppnades linjen SK 863 (DC-6)
till Dhahran tisdagen den 10 maj. Linjen trafikerades endast tisdagar.
Med kommentaren: "Obs! Linje SK 863/864 Stockholm-Dhahran v. v. öppnas först efter myndigheternas godkännande."

1955-06-15

Stockholm-Göteborg-London (Nattflyg) - FF19550615SLON.

Göteborg-London (Nattflyg) - FF19550615GLON.

1955-06-17 - 1955-07-31

Malmö-Köpenhamn (Osterman Helikopter) - HF19550617CPH.

Köpenhamn-Malmö (Osterman Helikopter) - HF19550617MMA.

1955-10-20 - 1956-06-30

Gällivare-Suorva-Jaurekaska-Saltaluokta (Osterman Helikopter) - HF19551020.

< 1954  UPP  1956 >