Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


FFC 1955

1955-04-03 First Nonstop Flight DC-6

SK803 Stockholm-Copenhagen-Düsseldorf-Milan-Rome.

FFC till Milano

SK803 Stockholm-Milano - FF19550403.

1955-04-05

Stockholm-Mörtsö-Bunsö - HF19550403.

1955-04-18 First Nonstop Flight DC-6

SK 521 Göteborg-London - FF19550418GOTLON.

1955-04-23 First Fligth DC-6

SK845 Copenhagen-Frankfurt-Geneva-Rome-Damascus-Bagdad-Teheran.

Med anslutningsflyg från Stockholm

FFC till Bagdad

Stockholm-Köpenhamn-Bagdad - FF19550423BMABGW.

1955-04-24 First Flight DC-6

FFC från Bagdad

SK846 Bagdad-Stockholm - FF19550424BGWBMA.

1955-05-14 First Flight Flugfélag Islands H.F.

Stockholm-(Oslo)-Reykjavik - FF19550514BMAREK.

1955-05-17 First Flight DC-6

SK863 Stockholm-Köpenhamn-Frankfurt am Main-Genève-Rom-Damaskus-Bagdad-Dhahran.
(Med kort varsel drogs landningsrättigheterna i Dahran in.
Post till Dahran returnerades.)

FFC Köpenhamn-Bagdad

Brev stämplat den 17 maj till Bagdad.
Dessa kuvert har en stor svart blaffa som täcker bilden.
Kuverten hade producerats av den danska filateliklubben
med en bild "En arabs huvud".
Detta ledde till att de irakiska myndigheterna konfiskerade
alla breven. Efter långa förhandlingar samt att bilden
täckts av stor svart blaffa återlämnades breven.
Dessa brev anses vara de första fallet av "mail-war case"
efter det andra världskriget.

SK863 Stockholm-Bagdad - FF19550517BMABGW.

FFC Dhahran från Österike

Minnesstämplat brev från Österike, som gått via
Frankfurt am Main till Dhahran som returnerats.

Enlig SAS tidtabell gällande 17 april - 30 juni 1955 öppnades linjen SK 863 (DC-6)
till Dhahran tisdagen den 10 maj. Linjen trafikerades endast tisdagar.
Med kommentaren: "Obs! Linje SK 863/864 Stockholm-Dhahran v. v. öppnas först efter myndigheternas godkännande."

1955-05-19 First Flight DC-6

SK864v Bagdad-Rome-Geneva-Frankfurt-Copenhagen-Stockholm.

SK864v Bagdad-Stockholm - FF19550519BGWBMA.

1955-06-15 First Nonstop Flight DC-6

FFC BMA-LON

SK523 Stockholm-Göteborg-London (Nattflyg) - FF19550615BMALON.

FFC GOT-LON

SK523 Göteborg-London (Nattflyg) - FF19550615GOTLON.

1955-06-17 - 1955-07-31

Malmö-Köpenhamn (Osterman Helikopter) - HF19550617CPH.

Köpenhamn-Malmö (Osterman Helikopter) - HF19550617MMA.

1955-10-02 First Flight

Göteborg-Oslo-Bergen - FF19551002GOTBGO.
Inga speciella kännetecken användes.

1955-10-20 - 1956-06-30

Gällivare-Suorva-Jaurekaska-Saltaluokta (Osterman Helikopter) - HF19551020.

Hände år 1955

Lufthansa

Den 1 april 1955 återupptog Lufthansa sin flygtrafik efter kriget. I samband med detta utgavs nya frimärken.

FFC

< 1954  UPP  1956 >