Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


FFC 1985

1985-01-07

Köpenhamn-Jönköping

Jönköping-Köpenhamn.

Köpenhamn-Växjö

Växjö-Köpenhamn.

1985-03-20

Stockholm-London

London-Stockholm

1985-03-31

FFC Göteborg Aarhus

Göteborg-Århus - SAS 8511.

1985.04.02

FFC Aarhus Götteborg

Århus-Göteborg - SAS 8512.

1985-10-27

FFC Brusselles Stockholm

Brussels-Stockholm - SAS 8525.

Stockholm-Brussels - SAS 8524.

UPP