Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


FFC 1992

1992-03-29 First Flight Lufthansa

LH5419 Stockholm-Hannover - FF19920329ARNHAN.

1992-03-31 First Flight DC-9

Stockholm-Riga - FF19920331ARNRIX.

Riga-Stockholm - FF19920331RIXARN.

1992-05-24 First Flight Lufthansa

LH5428 Hamburg-Visby - FF19920524HAMVBY.

LH5429 Visby-Hamburg - FF19920524VBYHAM.

1992-06-23 Midnight Sun Flight DC-9

1992-07-17 Olympic Games

Stockholm-Barcelona - SF19920717ARNBCN.

Barcelona-Stockholm - SF19920717BCNARN.

1992-10-25 First Nonstop Flight

München-Stockholm - FF19921026MUCARN.

1992-10-26 First Nonstop Flight

Stockholm-München - FF19921026ARNMUC.

1992-11-02 First Flight Lufthansa

LH5437 Stockholm-Köln - FF19921102ARNCGN.

1992-10-26 First Flight CSA Boeing 737-500

Prag-Stockholm - FF19921026PRGARN.

Stockholm-Prag - FF19921026ARNPRG.

< 1991  UPP  1993 >