Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

Bältespännarna

Logo

Nytt nummer

Bältespännaren nr 2 2022

Läs mer!

Auktion

Godsfrimärke

Läs mer!

Hembygdsfilatelisterna

logo

Möten

  • 1 december
  • 26 januari (prel.)

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

SMPS

Sällskapet är nerlagt, men hemsidan
kommer tills vidare att finnas kvar.

Logga SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 92
Läs mer!


Flygfält (Air Ports)

SMS F-nn stämplar

SMS O-nn stämplar

Flygfält

Borlänge

IATA kod: BLE.

Flygplatsomr√•det har en l√•ng historia av milit√§r n√§rvaro. √Ör 1796-1908 tj√§nade omr√•det som exercisf√§lt f√∂r Dalregementet (I 13). Flygf√§ltet b√∂rjade framv√§xa under 1910-talet och den f√∂rsta flygningen √§gde rum 1913 d√• Hugo Sundstedt lyfte med sin Bl√©riotmaskin f√∂r att genomf√∂ra en flyguppvisning p√• uppdrag av f√∂retaget √Öhl√©n & Holm.[7][8] I samband med Flygvapnets bildande 1926 fick f√§ltet status som milit√§rt mellanlandningsf√§lt. Vid mitten av 1930-talet p√•b√∂rjades f√§llning av skog kring exercisf√§ltet f√∂r att skapa f√∂ruts√§ttningar att utvidga flygf√§ltsomr√•det. I samband med andra v√§rldskrigets utbrott byggdes Rommehedsf√§ltet ut till Krigsflygf√§lt 15, f√§rdigst√§lldes i september 1940. 1961 avhemligades krigsflygf√§ltet och √∂verf√∂rdes till kategorin √∂vningsflygf√§lt vilket m√∂jliggjorde f√∂rs√∂k med regulj√§ra flygningar. Linjeflyg 1962 regulj√§ra flygningar fr√•n Stockholm-Bromma flygplats via Borl√§nge till √Ėstersund. Flygningarna utf√∂rdes under sommaren med Douglas DC-3 och fl√∂gs vardagar samt l√∂rdag. Flygtiden var ber√§knad till 50 minuter. (Wikipedia).

Andra spaningsdivisionens verkstad och förråd vid
höstmanöver i Rommehed 1936.

Eskilstuna

IATA kod: EKT.

Flygplatsens byggdes som huvudbana till en av Flygvapnets krigsflygbaser inom Bas 90-systemet. Banan öppnades för militär flygtrafik 1963. Från 1969 till 1972 pågick civil passagerartrafik.

Gövle-Sandviken

IATA kod: GOT.

Gävle flygplats, även Gestrike Airport eller i folkmun "Rörbergs flygplats", är en flygplats belägen i Rörberg i Valbo socken, mellan Gävle och Sandviken.
Flygplatsen, som ursprungligen ägdes av Gävle och Sandvikens kommuner tillsammans med Försvarsmakten, byggdes i början av 1970-talet och trafikerade inledningsvis Bromma och Göteborg.
Under perioden 1971‚Äď73 f√∂rekom √§ven charter, vintertid till Kanarie√∂arna och sommartid till Mallorca med flygplan av typ Boeing 727-100 fr√•n flygbolaget Transair.
När tågtrafik började gå till Arlanda 1997, minskade passagerarunderlaget. Försök gjordes för att få till stånd kommersiell trafik från flygplatsen, men allt reguljärflyg upphörde 2000. (Wikipedia)

Invigning

Göteborg

IATA kod: GVX.

Torslanda

Torslanda flygfält (IATA-kod: GOT ICAO-kod: ESGB) - också kallat Gamla flygfältet eller Torslanda flygplats - anlades 1923 och var Göteborgs flygplats fram till den lades ner 1977 för att ersättas av Landvetter flygplats. Det låg vid Torslanda, beläget på Hisingens västra sida, 15 km från centrala Göteborg. Från början hette flygplatsen Göteborgs Flyghamn och innefattade även en sjöflyghamn. Vid sitt upphörande var flygfältet ett av Europas äldsta med reguljär trafik.

Flyghangar på Torslanda flygfält, omkring 1930. Den så
kallade ‚ÄĚBl√• hangaren‚ÄĚ Med text "G√∂teborgs Stads Flyghamn".

1975-08-25 Torslandas 50 årsjubileum

Stämplar
Göteborgs flyghamn

Använd: 1927-

SMS F-07 Nattflygning Göteborg Amsterdam

Använd: 1929-1931

SMS F-15 Nattflygning Göteborg Hannover

Använd: 1933-1936

Göteborg 30

Använd: -1950-12-31 (Cirkul√§r 72/1950)

SMS F-21 Göteborg Flyg

REK med både gummist√§mpeln F-21 (f√∂rsta dag) och
metallstämpel G√∂teborg Flyg.

Använd: 1951-01-02 - 1966-09-30

SMS F-22 Göteborg Flyg

Använd:

Torslanda 2

Använd: 1966-01-01-

FFC

Landvetter

IATA kod: GOT.

Landvetter invigdes den 3 oktober av kung Carl XVI Gustaf och ersatte därmed Torslanda.

SMS O-26 Landvetter 2

Landvetter 2 på flygplatsen Göteborg-Landvetter, Boeing 747

Använd: 1982-05-11 -

1985-04-16 Direktflyg med Lufthansa LH395 till Hannovermässan

Landvetter

1989-10-30 First Flight Swissair MD-81

Halmstad

IATA kod: HAD.

Flygfältet flyttades till sin nuvarande plats, med en liten flygstation i södra kortändan av rullbanan till Hallands flygflottilj (F 14).

Flygplan Saab B 18 uppställda på flygfält vid F 14
Hallands flygflottilj, sent 1940-tal.
Sex stycken flygplan står på linje.

Flygdagen i Halmstad 28/8 1938

Jönköping

IATA kod: JKG.

Jönköpings flygplats (tidigare Axamo flygplats) F började byggas 1959 och togs i bruk den 20 december 1960. Den var färdigbyggd ett knappt år senare och invigdes den 3 september 1961 av kommunikationsminister Gösta Skoglund.

1961-09-03

Jönköping

Invigning av den nya flygplatsen - SMS 61-081

Kalmar flyghamn

Luft Hansa hade postflyg och passagerarflyg med sjöflygplan på leden Stettin-Stockholm, med mellanlandning för tankning i Kalmar,
Sjöflygplatsen anlades 1926 och var aktiv fram till 1931. Men även enstaka tillfällen därefter.

Läs mer!

Kalmar

IATA kod: KLR.

Flygplatsen är en före detta militär flygbas, och har sin rötter och historia från Kalmar flygflottilj (F 12). Den 14 april 1957 öppnades flottiljens bana 05-23 på försök för civiltrafik, då Linjeflyg startade sin första reguljära linje, Stockholm - Kalmar.

Tankning av flygfotogen i ryggåstank på flygplan J 29
tillhörande F 12 Kalmar. Närmast flygplan nummer 29 284.
I bakgrunden syns en startvagn.

Kiruna

IATA kod: KRN.

Kiruna, invigd 1960 flygplats är Sveriges nordligast belägna regionala flygplats och ligger cirka 9 kilometer från Kiruna centrum, väster om Aptasvaarafjället.

Stämplar

Kramfors

IATA kod: KRF.

Flygplatsen invigdes 1974.

Kristianstad

IATA kod: KID.

Flygplatsen byggdes på 1940-talet för militärt bruk, men användes sedan för civilflyg. Flygtrafiken, som aldrig var särskilt omfattande, startades 1961 av Linjeflyg.

1961-04-16

Invigningen av Everöd

Invigningen av Kristianstads flygplats i Everöd. Flygplan DC 8 - SMS 61-010.

Landvetter

"

Lindarängens flyghamn

Malmö

Bulltofta

IATA kod: MMA.

I samband med öppnandet av flygrouten Malmö - Hamburg.
Stadsfullmäktiges i Malmö ordförande N. Persson
överlämnar här flygplatsen till flygbolaget.
Mannen i mitten utan hatt och rock, är kapten Carl Florman..

Stämplar

Stämpel med texten"Services aériens - Luftpost"

Services Aérien . Luftpost

Under september och oktober 1926 använde Malmö 1 en stämpel
med texten "Services aériens - Luftpost".
Den var egentligen avsedd för Luftpostkartslut.

Använd: 1926-09 - 1926-10

Luftpost från Malmö i grönt

Stockholm-Paris

Använd: 1929

SMS F-01 Malmö 1 Luftpost

Använd: 1925-1929

Isflyg
Post som lämnades i Malmö lufthamn erhöll den runda
specialstämpeln i violett eller mera sällan i grön färg.

SMS F-03 Malmö 1 Luftpost (Även 8)

Använd: 1929-

Stockholm-Paris

Stockholm-Paris (franskt flygbolag?) - FF19290511STOPAR.

SMS F-04 Malmö 1 Luftpost (Även 8)

Använd: 1929-1939

SMS F-05 Nattflygning till Amsterdam

Använd: 1929

Finns med Turnummer 1 - 22

SMS F-11 Malmö Köpenhamn luftpost

Använd: 1930-1931

SMS F-13 Malmö 1 Luftpost

Använd: 1932-1960

Malmö 1 Luftpost på kort till New York med KLM.

SMS F-16 Malmö 1 Bulltofta

Använd:

SMS F-17 Malmö 1 Luftpost

Använd: 1934-1947

Lapplands första tur till Amsterdam

SMS F-18 Malmö 1 Luftpost

Malmö Hamburg 25 år

Använd:

Sturup

IATA kod: MMX.

Malmö AirpoRt, före 2007 Sturups flygplats som √∂ppnades 1972 som ers√§ttning f√∂r Bulltofta flygplats som d√• lades ned.

Mora

IATA kod: MXX.

Mora-Siljan flygplats är en regional flygplats och ligger 6 kilometer sydväst om Mora centrum. Flygplatsen ägs sedan 2008 av Mora kommun och drivs sedan år 2006 av AB Dalaflyget, som ägs av Mora, Falun och Borlänge kommuner och Landstinget Dalarna.

Norrköping

IATA kod: NRK.

Norrköping-Kungsängens flygplats invigdes 9 september 1934 och är Sveriges äldsta civila flygplats som fortfarande är i drift. Det dröjde dock till 1936 innan den började trafikeras av reguljär passagerartrafik. Byggnationen av flygplatsen var till största delen statligt finansierad genom ett nödhjälpsarbete.

Nyköping

IATA kod: NYO.

Uppr√§ttades √•ren 1940‚Äď1941 som flottiljomr√•de f√∂r S√∂dermanlands flygflottilj (F 11)

Flygplan S 18 märkt nummer 29 tillhörande F 11
Skavsta står på ett flygfält.

Den 23 september 1984 invigdesflygplatsen som civilflygplats i Nyköpings kommuns regi. År 1991 ändrades flygplatsens namn till Stockholm Skavsta flygplats.

Skellefteå

IATA kod: SFT.

Skellefteå flygplats är en regional flygplats som är belägen i Falmark, 20 kilometer från Skellefteå centrum.

1961-12-16

Invigning av den nya flygplatsen

Skellefteå flygplats invigdes den 16 december 1961 - SMS 61-098.

Skövde

IATA kod: KVB.

1961-08-27

Vid Aspelund

Skövde flygplats invigdes 1961.

Flygfältsinvigningen

Flygfältsinvigning. Sport- och glidflygplan - SMS 61-077.

Vid Knistad

Flygplatsen invigdes 1989.

Skövde flygplats invigdes 1989.

Stockholm

Lindarängens flyghamn

Lindarängens flyghamn (även Stockholms flyghamn eller
Lindar√§ngens flygplats) var en flyghamn f√∂r sjöflygplan i
Stockholm mellan 1921 och 1952.
Flyghamnen låg mot Lilla V√§ätan vid Lindarängen p√• Gärdet i Stockholm, d√§r frihamnen nu finns.

Lindholm startar i Stockholms flyghamn den 31 augusti 1930.

Stämpel
SMS F-02 Stockholm Flyghamnen

FFC

Använd: 1925-1936

Barkaby

År 1919 startade reservofficeren Per Oscar Herrström firman P O Flygkompani, som bedrev civil passagerarflygning och flygskola med två Avro 504K och en de Havilland DH 6. När utrikesflygningarna hade kommit igång 1919 med flygningar till Helsingfors och Berlin skedde det från Barkarby.
ABA startade försök med postflygningar till London och Amsterdam den 18 juni 1928 med en Junkers F 13. Flygplanet hade försetts med en brevlåda där allmänheten kunde lägga i sin post. Flygningen till London tog 19 timmar. Pilot vid första flygningen var Bernhard Liljeberg. Fram till Bromma Flygplats invigdes var Barkarby och Bulltofta i Malmö de enda svenska flygplatserna med reguljära utrikesförbindelser. Vid invigningen av Bromma 1936 flyttades allt trafikflyg som varit på Barkarby dit. Barkarby stängdes för civil användning (Wikipedia).

Nattpostflygplanet "Västergötland", ABA:s plan "SE-AEF", å linjen Stockholm - Malmö. Barkarby flygfält, Stockholm. Maj 1936.

Stämplar

Luftpost från Stockholm i grönt eller rött

Använd: 1929

Första Turen i r√∂tt.

Använd: 1929

Oklart vems stämpeln är; ABA?

Sista Turen i rött.

Använd: 1929

Oklart vems stämpeln är; ABA?

Sista turen till √Öbo

Luftpost från Stockholm och sista turen i rött.

SMS F-06 Nattflygning Stockholm Amsterdam

Använd: 1929-1939
Tur 1-23, därefter handskriven notering.

SMS F-08 Nattflygning Stockholm Kalmar Stettin Berlin Wien

Använd: 1929-1930
Stockholms slott i stämpeln.

SMS F-09 Stockholm Kalmar Stettin Berlin Wien

Använd: 1929-1930
Kalmars slott i stämpeln.

SMS F-10 Stockholm Helsingfors Reval

Använd: 1929-1936

SMS F-12 Stockholm 1 Flygplan med skadad vinge

Använd: 1930-1952

SMS F-14 Nattpostflygning Stockholm Hannover

Använd: 1933-1939

Bromma

Bromma flygplats invigdes den 13 maj 1936 av kung Gustav V.

IATA kod: BMA.

Douglas DC 3, "√Ėrnen" vid Bromma.
ABA:s Douglasmaskin ankommer från London.

1986-08-23 Bromma Flygplats 50 år
Stämplar
SMS F-19 Dagpostflyg Stockholm Malmö Amsterdam

Använd: 1936-1939

SMS F-20 Stockholm flyg

Använd: 1936-1961?

SMS F-23 Stockholm 1 Luftpost

Använd: 1936-1959

Filatelist som har haft lekstuga.

SMS F-27 Bromma 10

Stämpel för Bromma

Använd: 1961
DC-8

SMS F-28 Bromma 10 med litera B eller C

Stämpel för Bromma

Använd: 1961-
DC-8

Stockholm 40 med Litera A,B,C och D?

Använd: 1936-07-01(?)-1958-12-31

Poststation med begränsad befogenhet kommer att
under benämning Stockholm 40 vara i verksamhet å
flygplatsen. Mottagandet och expedierandet av posterna
å flygplatsen skola dock ombesörjas av en särskild
avdelning av Stockholm 1, benämnd Stockholm Flyg
(Cirkulär nr 39 1936).

Stockholm 10

Använd: 1959-01-02-

Arlanda

IATA kod: ARN.

Arlanda flygfält öppnades för trafik den den 5 januari 1960, men invigdes officiellt den 1 april 1962 av kung Gustaf VI Adolf.

Invigningsbrev

i samband med invigningen producerades en mängd "FFC:s", men som inte är det eftersom trafiken redan pågick.

FFC ARN-Moskva

Stockholm-Moskva - SC19620401ARNMOW.

Fler exempel.

Arlanda Airport 25 år

SC19850301ARN.

SMS F-26 Stockholm Arlanda

Arlandas stämpel

Använd: 1960-1962
DC-8

SMS F-29 Stockholm Arlanda med Litera A eller B

Arlandas stämpel

Använd: 1962-
DC-8

SMS F-30a 1993-05-01

Första flyg SAS SK527 Stockholm-London Heathrow.

SMS F-30b 1993-10-31

Stockholm Arlanda, första flyg SAS SK1724 Stockholm-Björneborg (Pori).

SMS F-30c 1995-04-01

Stockholm Arlanda, första flyg SAS SK769 Stockholm-Prag.

SMS F-30d 1995-04-25

Stockholm Arlanda, första flyg SAS SK989 Stockholm-Osaka.

SMS F-30e 1995-05-06

Stockholm Arlanda, första flyg SAS SK781 Stockholm-Budapest,

PFFS/PFA

SMS F-24 Stockholm PFFSLuftpost

Använd: 1956-1958

SMS F-25 Stockholm PFA Luftpost

Använd: 1958

Skavsta

Sundsvall

IATA kod: SDL.

Flygplatsen invigdes 1944 och √§r bel√§gen p√• √∂n Skeppsholmen i Indals√§lvens delta i Timr√• kommun. √Ąven kallad Midlanda.

Torslanda

Umeå

IATA kod: UME.

Planer på en flygplats i Umeå hade funnits sedan tidig första världskrigstid då Anna Grönfeldt lämnade in en motion till stadsfullmäktige om att bygga en flygplats. Statliga Linjeflyg började trafikera Umeå flygplats under 1962

1962-05-27

Invigning av nya flygplatsen

Invigning av flygplatsen - SMS 62-024.

1971-12-17

Umeå flygplats 10 år

Umeå flygplats 10 år - SAS 7130.

Visby

IATA kod: VST.

Visby flygplats är en regional och militär flygplats norr om Visby, öppnades 1942. Flygplatsområdet delas med F 17 Gotland

Linjeflygs nattpostplan från Stockholm lossas på Visby
flygplats. Foton 8/9 1964.
(Se reportage om gotlandsposten i tidningen PS nr 9/1964).
En rullande transportbana används.
Fotografering - 1964 (1964-09-08) Fotograf Hellström, Yngve

Med flyg från Visby

Ispostflyg Visby 1950

Aerogram med stämpeln "Med flyg från Visby".

Den 20 september 1944 kom flygtrafiken mellan Visby och Stockholm igång. Man medtog post som nedlagts i en brevlåda på flygfältet (ej post frÅn Visby postkontor). Denna post behandlades av postverket först efter ankomsten till Stockholm och fick då en violett stämpel: Med flyg från Visby. Frimärkena makulerades p√• Stockholm 1. Dessa försändelser skall inte blandas ihop med isluftpost!

Västerås

IATA kod: VST.

År 1931 började flygfältet användas f√∂r militära ändamål av Flygkåren, senare ombildad till Västmanlands flygflottilj. Flygflottiljen avvecklades år 1983.

Västerås, Hässlö flygfält, F1. Amerikanska flygplan på besök våren 1945.

År 1976 öppnades flygplatsen för civilt reguljärflyg. Då öppnade SAS en linje till Köpenhamn.

Växjö

IATA kod: VXO.

Flygtrafik till Växjö har förekommit sedan 1930-talet.
Från slutet av 1950-talet användes Uråsa flygfält cirka två mil söder om staden.
Dagens flygplats ligger alltså mycket närmare Växjö.
När inrikesflyget kom igång under 1960-talet konstaterade Landstinget i Kronoberg att den gamla flygplatsen inte räckte till.
Tillsammans med V√§xj√∂ stad och Alvesta kommun skrev man 1970 under ett avtal om att bygga flygplatsen norr om √Ėjaby, fem kilometer fr√•n V√§xj√∂s centrum och i utkanten av stadsbebyggelsen. Flygplatsen invigdes 1975. Fram till √•r 2004 hade flygplatsen namnet V√§xj√∂ flygplats.(Wikipedia)

Jubileumsstämpel 1990.

Ängelholm

IATA kod: AGH.

Flygfältet i Barkåkra utanför Ängelholm anlades i samband med att flygflottiljen Skånska flygflottiljen (F 10) flyttade dit från Bulltofta flygplats år 1945. Flottiljen avvecklades den 31 december 2002.

Flygplan J 21R tillhörande F 10 Skånska flygflottiljen
står på Saabs flygfält.

Den civila trafiken p√• Ägelholm Helsingborg flygplats startade den första september 1960.

Örnsköldsvik

IATA kod: OER.

Flygplatsen invigdes 1961 och de enda inrikesavgångarna gick till Stockholm Arlanda Airport med Linjeflyg som SAS tog över när de köpte Linjeflyg 1992. Det förekommer turistcharter.

1961-12-16

Invigning av nya

Invigningen av den nya flygplatsen - SMS 61-099.

Flygbolag (Air Lines Compnaies)  Flygplan (Air Planes)  
UPP (Top of Page)