Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


Kongresser och Utställningar (Congresses and Exhibitions)

Luftfart (Aviation)

1921

1921-02-07 - 1921-02-10 IATA

Detta var IATA:s 5:e möte och hölls i Berlin. Bland annat diskuterades luftposttrafiken mellan Tyskland och de nordiska länderna.
Versailesfreden förbjöd samarbete med Tyskland.

1923

1923-07-05 - 1923-08-14 ILUG. Internationell luftfartsutställning

ILUG. Internationell luftfartsutställning i Göteborg.

1925

1925-09-27 - 1925-09-30 Internationell luftfartskonferens
SMS 25-005

Minnes 25-005

Minnes 25-005

1931

1931-05-15 - 1931-05-31 Internationell Luftfatsutställning i Stockholm SMS 31-005

1931-08-07 -1931-08-09 Nordiska Postmötet SMS 31-008

Bland annat diskuterades nattpostflyget.

1936

1936-05-15 - 1936-06-01 Internationell Luftfatsutställning i Stockholm SMS 36-012

ILIS

1936-08-19 AITA:s 36:e session

Minnes

Minnes

Vid middagen på Hasselbacken fick delegaterna ett
placeringskort med 1936-års luftpostfrimärke.

1937-07-18 Luftfartsmöte i Bryssel

Bryssel-Prag-Bryssel

Souvenirkort skickat Bryssel-Prag-bryssel.

1962-08-26 - 1962-08-31 SMS 62-067

Minnes

International Council of Aeronautical Sciences
Internationella rådet för flygtekniska vetenskaper
3.e kongressen - SC19620826.

Filateli (Philately)

1947-02-14 Frimärksutställning i Nice

UPP (Top of Page)