Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


Luftpost under den andra perioden

Tiden 9.7.1931-31.1.1938 brukar kallas för den andra perioden. Under den kunde luftpostmärkena användas till hela eller delvis av totala portot.
Luftpostmärkena får dock bara användas på luftpostbrev.

1934

1934-07-22

FFC Nattflygning till Hamburg

Brev befordrat med nattpostflygning Göteborg-Hamburg.
Linjen Göteborg-Köpenhamn-Hamburg invigdes den 1 maj 1934.
Brevet är överfrankerat med 5 öre.

1935

Luftpostbrev till Frankrike

Luftpostbrev till Frankrike sänt 11 juli 1935.
Utrikesporto 20 gram: 25 öre
Rek. tillägg: 20 öre
Luftposttillägg: 10 öre
Totalt: 55 öre.

Andra världskriget (WWII)

Under andra världskriget användes divers stämplar och noteringar för visa vilken postrutt som skulle användas.

By Air to the United Kingdom

by_air_over_to_uk_

By air over the Atlandic and from New York

1940-04-04_by_air_over_the_atlantic

1940-04-04_by_air_over_the_atlantic

By air to the United Kingdom for onward transmission by surface means

Via Zürich

Hand- och maskinskrivna noteringar

1940-04-04_by_air_over_the_atlantic

Via England.

Transatlantic Air Mail via England.

Via Africa Lisboa

Via Africa Lisboa London.

Till Tyskland och tyskkontrollerade område

Under större delen av kriget fanns det luftpostförbindelse med Berlin.

Tysk censur Ab

Censurstämpeln Ab visar att brevet censurerat i Berlin.

Inställda förbindelser

På grund av krigshändelserna kunde postförbindelser ställas in med kort varsel. Då returnerades breven till avsändarna med en etikett eller stämpel.

Den 27 mars 1942 upprättades en tillfällig flygförbindelse med England som med kortare avbrott fortgick under hela kriget. Ytpost till England upphörde i juni 1941 när finsk-ryska gränsen spärrades pga finska fortsättningskriget. Först den 19/7 1945 kom sådan utväxling åter igång.

On March 27 1942 an air mail link was established between UK and Sweden. This connection with shorter interruptions was run during the rest of the war. Surface mail to UK ceased when the Finish-Russian border was closed at the outbreak of the Finish continuation war. Not until July 19 1945 was surface mail exchange reopened.


Etikett

Brev till England som returnerats

Filatelistiks brev till England med vit etikett, som returnerats.
Philatelic cover to England, which was returned, with white label.


Etikett (vit) med texten:

Försändelsen återställes till avsändaren
enär endast luftpostförsändelser kunna be-
fordras.
3,000 ex. aug 44
44 2390 Pv. tr.Sth. 1944

Läs mer!

Första perioden  UPP  Tredje perioden  Fjärde perioden