Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

Bältespännarna

Logo

Nytt nummer

Bältespännaren nr 2 2022

Läs mer!

Auktion

GodsfrimŠrke

Läs mer!

Hembygdsfilatelisterna

logo

Möten

  • 1 december
  • 26 januari (prel.)

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

SMPS

Sällskapet är nerlagt, men hemsidan
kommer tills vidare att finnas kvar.

Logga SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 92
Läs mer!


Luftpost under den andra perioden

Tiden 9.7.1931-31.1.1938 brukar kallas för den andra perioden. Under den kunde luftpostmärkena användas till hela eller delvis av totala portot.
Luftpostmärkena får dock bara användas på luftpostbrev.

1934

1934-07-22

FFC Nattflygning till Hamburg

Brev befordrat med nattpostflygning Göteborg-Hamburg.
Linjen Göteborg-Köpenhamn-Hamburg invigdes den 1 maj 1934.
Brevet är överfrankerat med 5 öre.

1935

Luftpostbrev till Frankrike

Luftpostbrev till Frankrike sänt 11 juli 1935.
Utrikesporto 20 gram: 25 öre
Rek. tillägg: 20 öre
Luftposttillägg: 10 öre
Totalt: 55 öre.

Andra vÀrldskriget (WWII)

Under andra vÀrldskriget anvÀndes divers stÀmplar och noteringar för visa vilken postrutt som skulle anvÀndas.

By Air to the United Kingdom

by_air_over_to_uk_

By air over the Atlandic and from New York

1940-04-04_by_air_over_the_atlantic

1940-04-04_by_air_over_the_atlantic

By air to the United Kingdom for onward transmission by surface means

Via Zürich

Hand- och maskinskrivna noteringar

1940-04-04_by_air_over_the_atlantic

Via England.

Transatlantic Air Mail via England.

Via Africa Lisboa

Via Africa Lisboa London.

Till Tyskland och tyskkontrollerade omrÄde

Under större delen av kriget fanns det luftpostförbindelse med Berlin.

Tysk censur Ab

CensurstÀmpeln Ab visar att brevet censurerat i Berlin.

InstÀllda förbindelser

PÄ grund av krigshÀndelserna kunde postförbindelser stÀllas in med kort varsel. DÄ returnerades breven till avsÀndarna med en etikett eller stÀmpel.

Den 27 mars 1942 upprättades en tillfällig flygförbindelse med England som med kortare avbrott fortgick under hela kriget. Ytpost till England upphörde i juni 1941 när finsk-ryska gränsen spärrades pga finska fortsättningskriget. Först den 19/7 1945 kom sådan utväxling åter igång.

On March 27 1942 an air mail link was established between UK and Sweden. This connection with shorter interruptions was run during the rest of the war. Surface mail to UK ceased when the Finish-Russian border was closed at the outbreak of the Finish continuation war. Not until July 19 1945 was surface mail exchange reopened.


Etikett

Brev till England som returnerats

Filatelistiks brev till England med vit etikett, som returnerats.
Philatelic cover to England, which was returned, with white label.


Etikett (vit) med texten:

Försändelsen återställes till avsändaren
enär endast luftpostförsändelser kunna be-
fordras.
3,000 ex. aug 44
44 2390 Pv. tr.Sth. 1944

Läs mer!

Första perioden  UPP  Tredje perioden  Fjärde perioden