Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


Luftpost under den andra perioden

Tiden 9.7.1931-31.1.1938 brukar kallas för den andra perioden. Under den kunde luftpostmärkena användas till hela eller delvis av totala portot.
Luftpostmärkena får dock bara användas på luftpostbrev.

1934

1934-07-22

FFC Nattflygning till Hamburg

Brev befordrat med nattpostflygning Göteborg-Hamburg.
Linjen Göteborg-Köpenhamn-Hamburg invigdes den 1 maj 1934.
Brevet är överfrankerat med 5 öre.

1935

Luftpostbrev till Frankrike

Luftpostbrev till Frankrike sänt 11 juli 1935.
Utrikesporto 20 gram: 25 öre
Rek. tillägg: 20 öre
Luftposttillägg: 10 öre
Totalt: 55 öre.

Första perioden  UPPTredje perioden