Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


Luftpost under den fjärde perioden

Tiden 16.4.1947 tills vidare brukar kallas för den fjärde perioden.
Nu fick luftpostmärkena användas för alla typer av försändelser.
Frimärkena fanns åter att köpa på postkontoren.
Under den här perioden är de flesta breven filatelistiska.

1949

Luftpost till Indien

Luftpostbrev till Indien 1948.
Utlandsporto: 30 öre
Luftposttillägg: 35 öre per 5 gram.

1956

Brev till Lagos Nigeria

Luftpostbrev à 10 gram med filatelistisk frankering skickat till Lagos Nigeria.
Utlandsporto: 40 öre
Luftposttillägg: 30 öre per 5 gram.

Tredje perioden  UPP